BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Mehefin, 2004, 05:49 GMT 06:49 UK
Ymchwiliad i yrwyr tacsi anghyfreithlon
Iolo ap Dafydd
BBC Cymru

Arwydd ar dacsi
Mae Cyngor Abertawe yn ceisio rheoli'r gyrwyr tacsi anghyfreithlon
Mae ymchwil gan raglen materion cyfoes BBC Cymru, yn datgelu helyntion tacsis anghyfreithlon a gyrrwyr sydd heb yswiriant yn ardal a dinas Abertawe.

Yn rhaglen Week In Week Out nos Fawrth mae Cyngor Dinas Abertawe yn dweud ei fod yn gwneud yr hyn sy'n bosib i reoli'r gyrrwr tacsis sydd heb eu trwyddedu.

Ond yn ôl arbenigwr cyfreithiol ym maes cludo teithwyr, fe all y cyhoedd fod mewn perygl wrth ddefnyddio tacsis sydd heb gael eu harolygu gan yr awdudrodau.

Mae'r rhaglen yn dangos fod gyrwyr yn gyrru tacsis yn anghyfreithlon a does gan nifer o yrwyr ddim yswiriant yn ardal dinas Abertawe.

Yn y rhaglen clywir galwadau am i fwy gael ei wneud i reoli tacsis anghyfreithlon a gyrwyr sydd heb eu cofrestru ond sy'n cario cwsmeriaid yn ninas Abertawe.

Datgelir o'r 18 cwmni tacsis sydd wedi eu trwyddedu mae ambell un yn defnyddio gyrwyr sydd heb basio profion troseddol yr heddlu na'r cyngor.

Troseddwyr

Does dim cardiau adnabod y Cyngor ganddyn nhw chwaith.

Er bod tua 600 o yrwyr cyfreithlon yn y ddinas - mae ugeiniau o yrwyr heb drwydded tacsi yn defnyddio eu ceir eu hunain ac yn annog cwsmeriaid i'w defnyddio nhw.

Yn ôl arbenigwyr ar gyfraith tacsis, gallai'r gyrwyr hyn fod yn beryglus am sawl rheswm.

Nid yn unig gan nad oes trwydded gymwys ganddyn nhw i yrru tacsi, na'r yswiriant priodol i gario pobol, ond hefyd gan y gallen nhw fod yn droseddwyr.

Mae Cyngor Abertawe'n mynnu eu bod yn gwneud popeth posibl i gyfyngu ar yrwyr tacsi anghyfreithlon.

Fe fydd mwy am y stori yma ar Week In Week Out nos Fawrth ar BBC 1 Cymru am 2235 BST.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^