BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 27 Mai, 2004, 05:44 GMT 06:44 UK
Llwyddiant i eiriadur arlein
Prifysgol Cymru Llambed
Adran y Gymraeg Prifysgol Cymru Llambed sydd wedi datblygu'r geiriadur
Mae geiriadur Cymraeg arlein wedi cael ei ddefnyddio dros hanner miliwn o weithiau ac yn cael ei ddefnyddio gan bobol mewn 65 o wledydd.

Mae'r geiriadur, sy'n cynnig cyfieithu dros 250,000 o eiriau, yn helpu dysgwyr, bobol busnes a'r rhai sy'n ymhwilio i'w hachau.

Mae nifer o'r rhai sy'n defnyddio'r safle, hefyd, yn ei defnyddio i gyfieithu enwau llefydd neu arwyddeiriau teuluol a chofiannau.

Ac mae'r hyn sydd yn y newyddion yn effeithio ar ba eiriau sydd angen eu cyfieithu.

Cafodd y Geiriadur Arlein Cymraeg ei ddatblygu gan Brifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, ac mae o ar gael ers 2002.

Rydw i wedi sylwi bod y materion sydd yn y newyddion yn cael eu hadlewyrchu yn y termau chwilio
Jennie Cranfield o adran y Gymraeg
"Mae'n galonogol fod cymaint o bobol o bob rhan o'r byd ‚ diddordeb yn y Gymraeg ac yn ddefnyddwyr mor frwdfrydig o'r geiriadur," meddai Jennie Cranfield o adran y Gymraeg yn y Brifysgol.

"Mae hyn yn dangos os oes gennych chi gynnyrch o safon y gwnewch chi o hyd lwyddo."

Dywed y Brifysgol bod y rhan fwyaf o'r defnyddwyr ym Mhrydain, ond daw tua chwarter y chwiliadau o ddefnyddwyr masnachol yn America.

Mae'r safle'n cael ei ddefnyddio gan bobol o Wlad Belg ac Awstralia, ac ysgolion a cholegau o America, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Ffrainc, Canada a'r Almaen.

Ym Mhrydain, mae'r safle'n cael ei ddefnyddio gan y sectorau preifat a chyhoeddus yn ogystal ag unigolion.

"Mi rydw i wedi sylwi bod y materion sydd yn y newyddion yn cael eu hadlewyrchu yn y termau y maen nhw'n chwilio yn y geiriadur," ychwanegodd Mrs Cranfield.

Unigryw

"Ac mae yna batrymau tymhorol clir ar adegau fel y Nadolig, y Pasg a Dydd Dwynwen."

Geiriadur arlein Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan
Mae'r Geiriadur yn cael cryn ddefnydd drwy'r byd
Mae'r Brifysgol yn honni fod y geiriadur yn unigryw gan ddweud mai hwn yw'r unig eiriadur arlein Cymraeg effeithiol all chwilio am ddywediadau'n ogystal ‚ geiriau.

Mae o, hefyd, yn cynnwys nodiadau ar ramadeg yn ogystal ‚ ffeiliau sain i helpu efo ynganu.

Lansiwyd y geiriadur ym mis Chwefror 2002, ond mae wedi ei wella sawl gwaith wedi hyn.

Mae geiriau a dywediadau newydd yn cael eu hychwanegu bob wythnos ac mae'n caniatŠu i'r defnyddwyr gyfrannu geiriau eu hunain os yw eu chwiliad cyntaf nhw'n aflwyddiannus.

Datblygwyd y geiriadur yn wreiddiol ar gyfer myfyrwyr yn dysgu Cymraeg arlein.

Mae gan adran Gymraeg y Brifysgol dros 2,000 o fyfyrwyr yn astudio Cymraeg ynghyd ‚ hanes, diwylliant a chymdeithasau Cymru drwy dros 30 modwl arlein i lefel gradd ac Űl-radd.
HEFYD:
Creu geiriadur tafodieithol Cymraeg
14 Awst 03  |  Newyddion
Cyhoeddi llyfr tecstio Cymraeg
02 Gorff 03  |  Newyddion
Cyhoeddi geiriadur Cymraeg newydd
12 Rhag 02  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^