BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 18 Hydref, 2004, 06:03 GMT 07:03 UK
'Angen mwy o orsafoedd niwclear'
Atomfa'r Wylfa
Mae disgwyl i'r Wylfa gau yn derfynol yn 2010

Mae un o undebau mwyaf Prydain wedi galw am fwy o orsafoedd niwclear yng Nghymru.

Yng nghynhadledd Cyngres yr Undebau Llafur yng Nghaerdydd ddydd Llun fe rybuddiodd un o arweinwyr Undeb y Gweithwyr Cludiant y bydd prinder ynni os na ddaw mwy ohono o ffynonellau niwclear.

Clywodd cynrychiolwyr fod angen amrywiaeth a chydbwysedd o ran y cyflenwad ynni yng Nghymru oherwydd y galw cynyddol, newid yr hinsawdd a digwyddiadau rhyngwladol.

Os nad ydym yn gweithredu, bydd problemau i weithwyr, cymunedau a busnesau yng Nghymru wrth i'r cyflenwadau nwy ac olew leihau, medd rhai.

Yn y dyfodol mae'n rhaid i ynni niwclear chwarae rhan neu ni fydd Cymru'n gallu cwrdd 'i anghenion ynni
Jack Dromey, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Gweithwyr Cludiant

Un o'r rhai oedd yn annerch y gynhadledd oedd Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Gweithwyr Cludiant, Jack Dromey, cadeirydd TUSNE, Undebwyr Llafur dros Ynni Niwclear Diogel.

"Nid oes gan Gymru na Whitehall bolisi o ddifri ynglŷn ag ynni," meddai cyn y gynhadledd.

"Yn y dyfodol mae'n rhaid i ynni niwclear chwarae rhan neu ni fydd Cymru yn gallu cwrdd 'i anghenion ynni ac ni fydd y byd yn gallu osgoi cynhesu byd eang."

Carbon deuocsid

Mae eraill o'r farn y dylid anghofio am ynni niwclear a chanolbwyntio ar yr hyn a elwir yn ynni gwyrdd, ynni adnewyddol fel melinau gwynt ar dir a mr.

Mae'r byd wedi symud ymlaen a diwydiant ar ei sodlau yw'r diwydiant niwclear erbyn hyn
Deilwen Evans, llywydd mudiad gwrth niwclear Cadno

"Dim ond ynni gwynt sy'n mynd i'n galluogi i ddod rywle'n agos i gwrdd 'r targedau o fewn y 10 mlynedd nesaf," meddai Dafydd Elis-Thomas, AC Meirionnydd Nant Conwy.

"Mae llawer o bethau cyffrous fel ynni o'r mr ac ynni hydrogen. Mae pob math o ddatblygiadau posib.

"Ond dyw'r rheiny ddim wedi dod i'w datblygiad gwyddonol a'r broblem o hyd yw nad yw datblygiad gwyddonol a pholisi cyhoeddus ddim fel arfer yn cydredeg.

"Roedd y diwydiant niwclear yn dderbyniol am resymau a wnelo ag arfau a datblygiad peirianneg yn y gorffennol.

"Dydw i ddim yn credu bod y diwydiant yn dderbyniol ym Mhrydain ar hyn o bryd."

Gwastraff

Dywedodd John Isgoed Williams, cyn-gynghorydd yn Nhrawsfynydd, ei fod yn bosib dal i gynhyrchu trydan yn Yr Wylfa, gorsaf sydd i fod i gau mewn chwe blynedd.

"Efallai erbyn 2010 neu cyn hynny y byddan nhw wedi dechrau meddwl o ddifri yn Yr Wylfa a oes posib codi dau adweithydd arall, gan ddefnyddio'r offer sydd ganddyn nhw fel y tyrbeini i barhau am 50 mlynedd."

"Mae'r diwydiant wedi methu datrys y broblem gwastraff, " meddai Deilwen Evans, llywydd mudiad gwrthniwclear Cadno.

"Diwydiant ar ei sodlau yw'r diwydiant niwclear erbyn hyn.

"Mae pobol yn gweld y cynlluniau gan bentrefi i dwymo tai ac maen nhw'n symud oddi wrth y diwydiant niwclear."
HEFYD:
Dim to dur i atomfa
01 Medi 04  |  Newyddion
Wylfa: Cynhyrchu trydan eto
27 Awst 03  |  Newyddion
Coed i gynhesu ardal
13 Hyd 04  |  Newyddion
Methu atal cynllun fferm wynt
05 Hyd 04  |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^