BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 16 Hydref, 2004, 15:17 GMT 16:17 UK
Gwahardd swyddog trin cwn
Cŵn yr heddlu (cyffredinol)
Roedd y cŵn, fe honnir, mewn amodau gwael

Mae un o'r swyddogion sy'n trin cŵn Heddlu'r De wedi ei wahardd o'i waith wedi adroddiadau ei fod wedi methu ‚ gofalu am ddau gi oedd yn ei ofal.

Roedd ci alsatian a spaniel, fe honnir, wedi eu darganfod mewn amodau byw gwael yn ei dŷ.

Fe gwynodd swyddogion o Heddlu'r De wedi iddyn nhw weld y cŵn yn ymddangos yn flÍr.

Mae'r anifeiliaid nawr wedi eu hail gartrefu gyda swyddog arall.

Dyw'r alsatian a'r spaniel ddim yn cael eu defnyddio gan yr heddlu ar hyn o bryd er mwyn rhoi cyfle iddyn nhw ddod yn gyfarwydd ‚'u perchennog newydd.

Cadarnhaodd yr Uwch arolygydd Paul Edmunds fod pryderon wedi eu codi ynlgŷn ‚ lles y ddau gi yng nghartref y swyddog.

Ymchwiliad

"Mae swyddog gyda'r heddlu wedi ei wahardd o'i waith wedi i wybodaeth gael ei dderbyn yn ymwneud ‚ lles y ddau gi heddlu," meddai.

"Wedi i ni dderbyn yr wybodaeth cafodd y ddau gi eu hadfer gan bennaeth yr adran gŵn a cheffylau.

"Does dim un wedi eu trin yn wael ond roedd pryderon am eu lles.

"Mae'r ddau wedi eu harchwilio ac mae ymchwiliad wedi dechrau.

"Mae lles a diogelwch ein cŵn yn hollbwysig i'r llu hwn."

Nawr mae swyddogion o'r llu wedi archwilio cartrefi'r holl swyddogion sy'n trin cŵn, 44 i gyd, er mwyn monitro amgylchiadau byw.

Mae'r RSPCA, y Gymdeithas Frenhinol ar Atal Creulondeb i Anifeiliaid wedi eu hysbysu.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^