BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 21 Mai, 2004, 06:08 GMT 07:08 UK
Ffilmio hanes y Cymry du
Canon Alun Evans o Eglwys Santes Fair gyda'r gofrestr o 1745
Y Canon Alun Evans yn dangos cofnod bedydd 1745

Mae cwmni teledu'n chwilio am Gymry ‚ chyndeidiau oedd ymhlith yr Affricaniaid a'r Affro-Caribiaid cyntaf i gyrraedd Cymru yn yr 17eg a'r 18fed ganrif.

Cwmni Antena sy'n ffilmio Gwalia Ddu fydd yn cael ei darlledu ar S4C yn ddiweddarach eleni.

Eisoes maen nhw wedi cael hyd i straeon am bobol ddu.

Ond mae'r cwmni am gael hyd i fwy o straeon ar gyfer y gyfres fwyaf cynhwysfawr am hanes pobol ddu Cymru.

"Mae gennym ddiddordeb mewn cysylltu ‚ disgynyddion yr Affricaniaid a'r Affro-Caribiaid cyntaf i gyrraedd Cymru," meddai rheolwr cynhyrchu'r gyfres Carys Williams.

Cofnod cynta

"Roedd llawer ohonyn nhw'n gweithio fel gweision ym mhlastai a thai crand Cymru yn yr 17eg a'r 18fed ganrif ac wedi ymgartrefu yn y wlad.

"Rydym am gyfarfod ‚ disgynyddion Jac Blac fu'n gweithio ar Stad Ystumllyn ger Cricieth yng nghanol y 18fed ganrif.

"Priododd Margaret Griffith, morwyn a hanai o Drawsfynydd yn Nolgellau yn 1768, a chymerodd y cyfenw Jones a magu teulu mawr yn ardal Cricieth."

Mae tÓm cynhyrchu Wyn Thomas a'r bardd Alan Llwyd eisoes wedi ffilmio yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe, lle mae'r cofnod cynharaf o fedydd baban du ar gofrestr yng Nghymru.

Dyddiad y cofnod yw 1745.

Cyfrol

Bu'r criw'n ffilmio yn ardal Bae Colwyn, gan roi sylw penodol i'r Congo Boys, y bechgyn o Affrica daeth i'r ardal i gael eu hyfforddi ddechrau'r 20fed ganrif.

Bydd siaradwyr Cymraeg o dras Affricanaidd yn cael eu holi a Chymry du fel Nigel Walker, Billy Boston a Rakie Ayola.

Mae Alan Llwyd yn cyhoeddi cyfrol i gyd-fynd ‚'r gyfres.

Gellir ffonio'r cwmni yn y swyddfa yng Nghaerdydd ar 029 2031200 neu e-bostio carys.willams@antena.co.uk

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^