BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 3 Hydref, 2004, 15:46 GMT 16:46 UK
Creu amgueddfa argraffu?
Dr Kate Roberts
Roedd Dr Kate Roberts yn un o gyn gyfarwyddwyr Gwasg Gee
Dair blynedd ers cau'r hen Wasg Gee yn Ninbych, mae cynlluniau ar y gweill i'w chadw fel cofnod o hanes argraffu yn y Gymraeg.

Sefydlwyd y wasg yn 1811 gan Thomas Gee gyda'i fab - o'r un enw - yn ei olynu.

Yn diweddarach daeth y Dr Kate Roberts, Mathonwy Hughes, Gwilym R Jones ac Emlyn Evans i arwain yr argraffdy Cymraeg.

Bellach, mae cyflwr yr adeilad wedi dirywio'n enbyd ond gyda'r holl hen beiriannau yn dal y tu mewn iddo, mae ymddiriedolaeth wedi'i ffurfio i geisio arbed y cyfan a'i droi'n ganolfan argraffu Gymraeg.

Yn ei chyfnod roedd Gwasg Gee yn un o weisg pwysicaf Cymru.

Ond daeth tro ar fyd a bu rhaid ei chau yn gyfangwbl dair blynedd yn ˘l.

Mae'r hen offer argraffu yn dal yn yr adeilad, sydd wedi ei restru yn adeilad dwy seren.

Mi fyddai yno arddangosfa argraffu ac unedau gwaith, a byddai'r unedau yn creu incwm
Iorwerth Jones, ymddiriedolwr
Mae cyflwr truenus yr adeilad wedi ysgogi nifer o bobol leol i sefydlu ymddiriedolaeth i'w droi yn ganolfan argraffu Cymraeg a chomisiynwyd adroddiad i weld a fyddai hyn yn bosib.

A'r canlyniad ydy ei bod, er yr amcangyfrifir y byddai'r gost yn ú1.2m.

"Rydan ni wedi cael digon o gefnogaeth ac wedi derbyn addewidion o bob rhan o Gymru - yn hen beiriannau ac ati," meddai un o'r ymddiriedolwyr Bobi Owen.

"Mae gor-wyres i Thomas Gee yn gadeirydd ar yr ymddiriedolaeth.

"Ac mae'r teulu wedi bod yn gefnogol iawn ac yn barod i gyflwyno eu casgliadau nhw i ni."

Dywed Iorwerth Jones, aelod arall o'r ymddiriedolaeth, fod yr adroddiad yn awgrymu addasu'r adeilad.

Hanesyddol

"Mae'n adeilad hanesyddol yn ei hun," meddai.

"Mi fyddai yno arddangosfa argraffu ac unedau gwaith, a byddai'r unedau yn creu incwm.

"Rydyn ni wedi clywed eisoes bod yna bobol yn awddus i ddod i Ddinbych i ddechrau busnes.

"Mae yna gefnogaeth i hyn yn yr ardal a felly does dim rheswm na wnaiff o lwyddo."

Ychwanegodd bod Dinbych yn dref bwysig, yn hanesyddol ac yn bensaern´ol.

"Mae tua 300 o adeiladau wedi cael eu rhestru yma ac adeilad Gwasg Gee wedi cael ei restru'n ddwy seren.

"Mae pob math o beiriannau yno a dydy'r lle heb newid dros y blynyddoedd.

"Mi allwch chi ddychmygu gweld yr hen Gee yn cerdded trwy'r adeilad."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^