BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 2 Hydref, 2004, 13:46 GMT 14:46 UK
Hwb i gynllun rheilffordd
Rheilffordd Llangollen
Y gobaith yw ailgysylltu lein Llangollen gyda'r rhwydwaith yn Rhiwabon

Mae cynlluniau i ehangu rheilffordd i ymwelwyr yn y gogledd gam yn nes.

Mae Ymddiriedolaeth Reilffordd Llangollen eisiau ehangu'r lein o'r dref a chysylltu gyda'r prif rwydwaith yn Rhiwabon ger Wrecsam.

Roedd pryderon y byddai cynlluniau i adeiladu tai ar gyrion Llangollen yn atal y cynllun gan ei gwneud yn amhosib i ymestyn y lein.

Ond mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwrthod rhoi caniatād cynllunio ar gyfer y datblygiad tai gan wneud y ffordd yn glir i'r cynllun rheilffordd.

Roedd Gower Homes wedi gwneud cais am ganiatād cynllunio i ailddatblygu safle hen ffatri reilffordd model DAPOL yn Llangollen.

Fe allai'r cwmni apelio yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol.

Cyfraniad

"Mae'r cyngor wedi gwneud y penderfyniad iawn," meddai llefarydd ar ran rheilffordd Llangollen, Frank Spence.

"Ond dyw ynddo'i hun ddim yn amddiffyn gwely'r trac a bydd yn rhaid i unrhyw gais yn y dyfodol i ailddatblygu'r safle gael ei wrthod yn gadarn.

"Hefyd rhaid cofio fod gan y datblygwr yr hawl i apelio a gall fod yn llwyddiannus yn gwrthdroi penderfyniad y cyngor."

Bwriad ymddiriedolaeth y rheilffordd yn y tymor hir yw ailgysylltu lein Llangollen gyda'r rhwydwaith yn Rhiwabon a'i ddefnyddio fel gwasanaeth parcio a theithio i bobol sy'n dod i ac yn mynd o'r dref.

Y llynedd fe wnaeth yr ymddiriedolaeth amcangyfrif fod y rheilffordd yn cyfrannu dros £1m y flwyddyn i'r economi lleol.

Dechreuodd grŵp o wirfoddolwyr adfer y lein fis Medi 1975 gyda thrac 60 troedfedd.

Gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am y lein yn bennaf ac mae cynlluniau i ehangu'r lein i gyfeiriad Corwen am ddwy filltir a hanner arall.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^