BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Mai, 2004, 20:06 GMT 21:06 UK
Dim gwobr i arddangosfa sipsiwn
Carafan
Carafán sipswn go iawn yw'r arddangosfa o eiddo Cyngor Sir Penfro

Methodd arddangosfa deithiol am fywyd a hanes y sipsiwn yn Sir Benfro ag ennill gwobr gelfyddydol o £100,000.

Roedd pedair arddangosfa ar restr fer gwobr Ymddiriedolaeth Gulbenkian, ond arddangosfa Landform Oriel Gelf Modern Genedlaethol yr Alban, Caeredin, oedd yr enillydd.

Carafán sipswn go iawn yw'r arddangosfa o eiddo Cyngor Sir Penfro a rhan o'i rhagoriaeth yw ei bod yn teithio.

Y sipsiwn Romani yw'r grwp lleiafrifol ethnig mwyaf yn y sir.

Yn ystod misoedd yr haf fe fu'r arddangosfa yn egluro cyfraniad y sipsiwn i ddiwylliant a diwydiant amaethyddol yr ardal.

Cafodd ei datblygu gan Wasanaeth Amgueddfeydd Penfro gyda help disgyblion yn Ysgol Gynradd y Priordy yng Nghil-maen wedi iddyn nhw ddarganfod mai ychydig o wybodaeth am y sipsiwn oedd yn eu hamgueddfa leol.

Bu panel y beirniaid, dan gadeiryddiaeth Loyd Grossman, yn dewis y pedwar olaf.

Atgofion

Cafodd yr enillydd ei gyhoeddi yn yr Academi Frenhinol yng Ngerddi Burlington nos Fawrth.

"Mae'r gymuned gyfan wedi bod yn rhan o'r prosiect," meddai Beverly Stephens, athrawes anghenion arbennig yn yr ysgol.

"Fe ddaeth pobol â'u hwyrion a'u hwyresau yma i weld y wagen ac i siarad am eu hatgofion am fywyd ar y ffordd; roedd yn gymorth fod yna bethau i'w gweld y tu mewn iddi yn ogystal â'i gweld yn teithio rhwng y safleoedd.

"Ysbrydolodd yr arddangosfa blant hŷn oherwydd eu bod am brofi bywyd mewn varda [carafán y sipsiwn].

"Mae teuluoedd a ffrindiau wedi dod yma o'r tu allan i Sir Benfro i weld yr arddangosfa ac mae'r gymuned wedi dangos balchder yn y ffaith mai eu harddangosfa nhw yw'r varda."

Dywedodd Mr Grossman, cadeirydd y beirniaid, fod y wobr yn cael ei rhoi am safon a dyfeisgarwch ac mai'r bwriad yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am amgueddfeydd.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^