BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 8 Mai, 2004, 18:15 GMT 19:15 UK
Gwyl i gofio Owain Glyndwr
Arfbais Owain Glyndŵr
Cafodd brwydr o'r cyfnod ei ail-greu yn ystod y dydd

Cafodd plac ei ddadorchuddio yn Nolgellau ddydd Sadwrn er mwyn nodi 600 mlynedd ers i Owain Glyndŵr gynnal senedd yn yr ardal.

Mae hefyd yn nodi 600 mlynedd ers i Owain Glyndŵr anfon llythyr at y Brenin Charles yn Ffrainc, sef llythyr Pennal.

Mae'r plac wedi ei osod ar safle'r hen Senedd-dy yn y dref, sydd erbyn hyn yn hen siop, a cafodd ei ddadorchuddio ddydd Sadwrn gan yr AS lleol, Elfyn Llwyd o Blaid Cymru.

Roedd y digwyddiad yn rhan o Ŵyl Glyndŵr yn y dref ddydd Sadwrn, digwyddiad a drefnwyd gan Gyngor Tref Dolgellau.

Mae'r ŵyl yn rhan o nifer o ddathliadau drwy Gymru eleni i nodi 600 ers coroni Glyndŵr yn Dywysog Cymru.

"Mae cofio ymdrechion Owain Glyndŵr yn hynod o bwysig am y rheswm nad ydyn ni fel Cymry yn cael digon o addysg am ein hanes," meddai'r AS Elfyn Llwyd.

"Yng nghyfnod Glyndŵr roedd rhyfela ar draws Ewrop ac ymhob rhan o Gymru a bu bron i Glyndŵr uno'r wlad i gyd wrth wrthsefyll byddinoedd Richard II.

"Roedd yn ddyn dylanwadol tu hwnt oedd yn edrych allan ar dir mawr Ewrop.

"Mae'n hynod ddiddorol ei fod wedi cynnal senedd ac wedi edrych allan i dir mawr Ewrop ac mae'n rhoi i ni rywbeth i'w arddel mewn gwleidyddiaeth gyfoes."

Brwydr

Yn ogystal ā dadorchuddio'r plac cafodd nifer o weithgareddau eraill eu cynnal yn ystod y dydd.

Cafwyd arddangosfa gan Farchogion Ardudwy a fu'n ail greu brwydr o'r cyfnod, arddangos adar ysglyfaethus, offer milwrol a gwisgoedd.

Roedd baneri Owain Glyndŵr wedi eu gosod ar nifer o siopau'r dref a daeth plant lleol yno i chwifio baneri.

Yno hefyd roedd cynrychiolwyr o dref Guerande yn Llydaw, tref y mae Dolgellau wedi gefeillio ā hi.

Eleni yw'r tro cyntaf i'r ŵyl gael ei chynnal yn Nolgellau.

Ond mae Llysgenhadaeth Glyndŵr, mudiad sydd wedi bod yn annog dathliadau yng Nghymru, yn gobeithio y bydd yn datblygu yn ŵyl flynyddol.

"Roedd awyrgylch gŵyl go iawn yma a gall hwn dyfu yn rhywbeth blynyddol," meddai Siān Ifan o'r llysgenhadaeth.

"Mae'n fodd lliwgar a bywiog o addysgu pobol Cymru am eu hanes a'r gobaith yw y bydd yn datblygu gan ddenu llawer o bobol a hybu'r economi lleol."

Cofeb

Mudiad gwirfoddol yw Llysgenhadaeth Glyndŵr a sefydlwyd gan Siān Ifan a'i chyfaill Gethin Gruffudd.

Cafodd ei sefydlu yn Llundain yn 1999 wedi i'r ddau benderfynu chwilio am fedd Catrin, merch Owain Glyndŵr, a'i phlant oedd wedi eu claddu yn Eglwys Sant Withen yn y ddinas.

Bu'r ddau yn ymgyrchu i godi cofeb yng ngardd yr eglwys ac wedi hynny penderfynodd y ddau geisio annog dathliadau yng Nghymru i gofio coroni Owain Glyndŵr.

Mae'r llysgenhadaeth yn cydweithio ā'r cymunedau lleol yng Nghymru i'w helpu i drefnu digwyddiadau.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^