BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Mai, 2004, 15:22 GMT 16:22 UK
Dal i brotestio dros addysg Gymraeg
Protest Myfyrwyr
Mae'r myfyrwyr yn anhapus 'r ddarpariaeth yn Gymraeg

Mae dros 100 o fyfyrwyr wedi bod yn protestio yn Aberystwyth ddydd Gwener yn galw am goleg ffederal Cymraeg.

Hefyd mae'r myfyrwyr yn cwyno am yr hyn maen nhw'n gweld fel diffyg darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn y coleg.

Dyma eu seithfed protest mewn 10 mis.

Dywed y myfyrwyr eu bod wedi rhoi gwahoddiad i gynrychiolydd o'r coleg i siarad ond na ddaeth neb.

Yn l y myfyrwyr, maen nhw'n "galw ar i'r is-gangellorion yn y colegau yng Nghymru i gymryd cyfrifoldeb dros addysg Gymraeg".

"Mae'n holl bwysig fod Jane Davidson yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb am addysg Gymraeg yn y sector addysg uwch," meddai Catrin Dafydd, llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth 2003-2004.

Protest Myfyrwyr
'Rhaid cael Coleg Ffederal Cymraeg'
"Mae cannoedd o fyfyrwyr yn dal i ddod ar brotestiadau ac yn dyst i'r anghyfiawnder," ychwanegodd.

Mae'r myfyrwyr "yn herio'r is-ganghellor Derec Llwyd Morgan ac yn galw ar i Noel Lloyd, y prifathro newydd, wneud ymrwymiadau i addysg Gymraeg".

"Mae'r strwythur presennol yn annigonol ac mae ein cŵyn ni heddiw yn brawf o hyn," ychwanegodd Ms Dafydd.

"Ni fydd y myfyrwyr yn tewi hyd nes y cawn ni Goleg Ffederal Cymraeg."

Yn l y myfyrwyr, mae'r Athro Morgan wedi addo swm o arian ychwanegol ar gyfer addysg Gymraeg.

Protest Myfyrwyr
Hon yw'r seithfed brotest
Maen nhw'n siomedig nad ydy'r gronfa wedi gallu cael ei sefydlu'n gynt fel y gallai gael ei ddefnyddio i gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.

"Ni allwn fel myfyrwyr ddibynnu ar ambell gyfraniad pitw tuag at addysg Gymraeg.

"Rydyn ni'n haeddu strwythur cadarn a pharch i'r iaith ar lefel academaidd.

"Gyda'r adran addysg mewn argyfwng a thargedau'r Cynllun Iaith yn cael eu torri, mae myfyrwyr yn anniddig," ychwanegodd.

"Mae'r sefyllfa ym Mhrifysgol Cymru yn gyfan gwbl warthus. Mae hyn yn brawf concrit i'r Gweinidog Addysg, Jane Davidson fod yn rhaid cael Coleg Ffederal Cymraeg," ychwanegodd Osian Rhys, llywydd UMCA 2004-2005.
HEFYD:
Rali o blaid coleg Cymraeg
10 Maw 04  |  Newyddion
Protest iaith yn Aberystwyth
04 Rhag 03  |  Newyddion
Croeso chwerw i Davidson
13 Tach 03  |  Newyddion
Protestio dros goleg Cymraeg
20 Hyd 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^