BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 24 Medi, 2004, 17:43 GMT 18:43 UK
Marchnata canu'r Cymry yn Chicago
Crasdant
Crasdant: Cynrychioli Cymru yn Chicago
Roedd taith i Ŵyl Geltaidd yn Chicago yn llwyddiant mawr i gwmni recordiau Cymraeg.

Mae dau o gynrychiolwyr cwmni Sain newydd ddychwelyd o America ble buon nhw'n cyfarfod cynrychiolwyr siopau, dosbarthwyr a gorsafoedd radio'r wlad.

Yr unig berfformwyr o Gymru yn yr ŵyl oedd Crasdant.

Ond dywed Ellen Davies, rheolwr marchnata Sain, fod y trefnwyr yn awyddus i gael rhagor o artistiaid o Gymru y flwyddyn nesaf.

"Mi gawson ni ymateb da iawn," meddai. "Roedd pawb eisiau gwybod am artistiaid o Gymru."

Roedd cynrychiolwyr Sain yn dosbarthu holiaduron yn yr ŵyl i geisio cael gwybod pa gylchgronau oedd mynychwyr yr ŵyl yn eu darllen er mwyn gallu targedu eu cynnyrch yn fwy effeithiol ym marchnad anferth America.

"Mi roedd pawb yn ymwybodol iawn o Gymru," ychwangeodd Ms Davies, "ac yn awyddus i gael mwy o Gymru yn yr ŵyl."

Roedd yna artistiaid o'r Alban, Iwerddon, Llydaw, Ffrainc, Cernyw a Galicia yno ac ymysg yr artistiaid mwyaf adnabyddus roedd Mary Black a'r Saw Doctors.

Stondin Chicago Tafia
Cafodd Sain help y Chicago Tafia
Daeth 250,000 o bobol i wylio'r artistiaid dros y penwythnos.

Roedd Sain wedi cydweithio dwy gymdeithas Cymraeg Chicago tra yno - y Cambrian Benevolent Society a'r Chicago Tafia.

Cymdeithas newydd yw'r ail, gafodd ei sefydlu'n ddiweddar gan David Parry, 29 oed, o Aberystwyth yn wreiddiol.

Doedd hi ddim yn bosib i Sain werthu ei recordiau'n uniongyrchol yn yr ŵyl, ac felly roedd wedi dod i drefniant siop leol Paddy's i wneud hyn.

Ymysg y recordiau ar werth yno oedd Telyn y Celt a chasgliadau o ganeuon gwerin Cymreig.

"Roedd hi'n sicr yn werth mynd allan yna. Roedd hi'n agoriad llygad i ni," ychwanegodd Ms Davies.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd hyn yn arwain at ragor o werthiant yn America."

Derbyniodd y cwmni arian gan Wales Trade International, un o gyrff y cynulliad sy'n helpu cwmnau Cymreig i fasnachu dramor, i helpu i dalu am fynd yno.

Eisoes mae'r cwmni wedi bod yn ne Ffrainc ddechrau'r flwyddyn ac mi fyddan nhw yng nghynhadledd Popcorn yn yr Almaen gyda hyn.
HEFYD:
Dathlu partneriaeth Geltaidd
12 Medi 04  |  Newyddion
Cyfuno Celtiaid ar CD telyn
13 Gorff 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^