BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Mai, 2004, 15:09 GMT 16:09 UK
Esgob: Y cynta i ysgaru
Anthony Crockett
Penodiad: Yr Hybarch Anthony Crockett

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi penodi'r unig esgob ym Mhrydain sydd wedi cael ysgariad.

Anthony Crockett, Archddiacon Caerfyrddin, fydd 80fed Esgob Bangor.

Gwahanodd Mr Crockett, 58, sydd â thri o blant sydd bellach yn oedolion, oddi wrth ei wraig gyntaf yn 1985.

Ailbriododd yn 1999.

Ond mae rhai wedi dweud eu bod yn anfodlon.

Dywedodd Rheithor Pennal a Chorris ger Machynlleth, y Parchedig Geraint ap Iorwerth, fod rhai'n bygwth peidio â mynd i'r seremoni ordeinio.

Doedd y ffaith i'r esgob ysgaru ddim o bwys iddo'n bersonol, meddai, ond roedd rhai yn yr esgobaeth yn "bryderus" am gefndir yr esgob.

Dywedodd Mr Crockett wedi ei benodiad nad oedd erioed wedi breuddwydio y byddai'n mynd drwy brofiad fel ysgariad.

Ond dywedodd fod yr Eglwys yng Nghymru wedi dod i delerau ag ysgariad.

Cysegru

Yn 1998 cytunodd corff rheoli'r eglwys y câi clerigwyr oedd wedi ysgaru ailbriodi.

Gwnaed y cyhoeddiad am yr esgob newydd yn Swyddfeydd Taleithiol yr Eglwys yng Nghymru, Caerdydd, fore Mawrth.

Bydd yn cael ei gysegru yn Esgob yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd, ddydd Gwener, Gorffennaf 16.

Ordeiniwyd Phillip Anthony Crockett yn 1971 a gwasanaethodd fel curad ym mhlwyfi Aberdâr a phlwyf yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

Rhwng 1978 a 1986 bu'n Ficer Llanfihangel y Creuddyn, Llanafan a Llanwnnws ac Ysbyty Ystwyth hefyd rhwng 1984 a 1986.

Roedd yn Rheithor Dowlais ger Merthyr Tudful rhwng 1986 a 1991 pan gafodd ei benodi i Swydd Daleithiol fel Ysgrifennydd y Bwrdd Gweinidogaeth, swydd a ddaliodd tan 1999, pan gafodd ei benodi yn Archddiacon Caerfyrddin a Ficer Cynwyl Elfed, Cwm Duad a Newchurch.

Mae Anthony, sy'n siaradwr Cymraeg, yn briod â Caroline, sydd ei hun ar ganol hyfforddiant diwinyddol yng Ngholeg Diwinyddol Mihangel Sant, Llandaf, Caerdydd.
HEFYD:
Dim penderfyniad ar Esgob Bangor
19 Maw 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^