BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Ebrill, 2004, 19:05 GMT 20:05 UK
Cystadlu i adfer hen adeilad
Castell Aberteifi
Mae Castell Aberteifi yn dyddio'n l i'r 12fed Ganrif

Mae tri adeilad hanesyddol yng Nghymru wedi cael eu dewis i gystadlu yn erbyn ei gilydd am arian i adfer yr adeilad mewn rhaglen deledu ar BBC 2.

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i gyfres Restoration roi hwb ariannol i adfer un o adeiladu hanesyddol Prydain.

Y tri adeilad yng Nghymru sydd wedi cael eu dewis ydi Sefydliad y Glowyr yn Nhrecelyn sir Caerffili, yr hen dloty yn Llanfyllin, Powys a Chastell Aberteifi.

Y llynedd hen faddonau Fictorianaidd ym Manceinion, a oedd yn werth 3.5m, enillodd y rownd derfynol.

Ar gyfer y rhaglen mae 21 o adeiladau wedi cael eu dewis ar draws Prydain gyda enillydd pob rhanbarth yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol.

Griff Rhys Jones fydd unwaith eto'n cyflwyno'r rhaglen.

Yng Nghastell Aberteifi y cafodd yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf ei chynnal ac mae newydd gael ei brynu gan y cyngor sir ar l dechrau dadfeilio.

Cyhoeddusrwydd

Roedd y castell yn rhan ganolog o'r frwydr rhwng Tywysogion Cymru a goresgynwyr Normanaidd ac fe gafodd ei rhoi fel gwaddol i Catherine of Aragon pan briododd Harri'r VIII.

"Mae angen llawer o waith i wneud ar y castell o hyd ond mae'n wych ei weld yn l ym mherchnogaeth y cyhoedd," meddai Sue Lewis, sy'n cefnogi'r cais.

Sefydliad y Glwyr yn Nhrecelyn
Sefydliad y Glwyr yn Nhrecelyn ydi'r ieuengaf o'r tri

"Fe fydd unrhyw gymorth y byddwn yn ei gael, yn arian neu gyhoeddusrwydd yn wych.

"Wrth adfer y castell a'i agor i'r cyhoedd fe fydd yn denu ymwelwyr ac yn rhoi Aberteifi ar y map ac mae Aberteifi yn haeddu hynny," ychwanegodd.

Cafodd y tloty, sy' gofrestredig Gradd II, ei adeiladu yn Llanfyllin, Powys yn 1838.

Mae 'na gysylltiad agos gyda thlodi a dioddef yn y tloty, ond yn l yr AC lleol, Mick Bates, mae'n etifedd sy'n werth ei chadw.

Atgyweirio

"Mae'n rhan o'n treftadaeth ac mae'r dioddef yn rhan bwysig o hynny," meddai.

Ychwanegodd bod hwn yn gyfle da i fuddsoddi yn nhreftadaeth pensaerniol canolbarth Cymru.

Mae'r adeilad ieuengaf o'r tri yng nghymoedd de Cymru.

Yn Nhrecelyn mae Sefydliad y Gweithwyr a Neuadd Goffa'r Glwyr.

Plasdy Llanelli
Plasdy Llanelli enillodd y bleidlais yng Nghymru llynedd
Unwaith roedd y sefydliad yma yn chwarae rhan allweddol yn y gymuned lofaol ond bellach mae'r adeilad yn ansefydlog.

Mae tm o bobol wedi dechrau gwaith o atgyweirio'r adeilad ac yn l cadeirydd y tm, Howard Stone, mae o wedi dychryn bod yr adeilad ar y rhestr fer.

"I fod yn onest dwi'n dal i ddod i delerau hyn," meddai.

"Flwyddyn yn l wnes i ddim dychmygu y byddwn yn y sefyllfa ffodus yma."

Y llynedd cafodd Plasdy Llanelli o gyfnod Georgaidd ei dewis i gynrychioli Cymru yn y rownd derfynol.

Y ddau enwebiad arall y llynedd o Gymru oedd Hen Neuadd y Faenol yng Ngwynedd a Phorthladd Amlwch a Mynydd Parys, Ynys Mn.

Fe fydd y gyfres newydd o Restoration yn dechrau ar BBC 2 ar Mai 8 2004.
HEFYD:
Adfer hen Blasdy Llanelli
19 Ion 04  |  Newyddion
Plas Llanelli'n colli'r ras
15 Medi 03  |  Newyddion
Plasdy yn gobeithio ennill 3m
14 Medi 03  |  Newyddion
Brwydr y safleoedd hanesyddol
05 Medi 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^