BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Ebrill, 2004, 14:22 GMT 15:22 UK
Tad yn addo dod o hyd i'r gwir
Robbie Powell
Robbie Powell: Bu farw ar Ebrill 17 1990
Wrth i'w fab Robbie farw mewn ysbyty, addawodd William Powell iddo y byddai'n dod o hyd i'r gwir.

Ond arhosodd Mr Powell a'i wraig Dianne o Ystradgynlais, Cwm Tawe, 14 blynedd am gwest.

Mae'r rheithfarn ddydd Gwener yn cael ei chyhoeddi wedi iawndal a thri ymchwiliad heddlu.

Wnes i edrych arno wrth iddo gymryd ei ana'I ola, y cyfnod mwya anodd yn fy mywyd
William Powell, tad

Mae'r tad William wedi dweud beth yn union ddigwyddodd ar ddiwrnod ola Robbie yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

"Bu raid i mi gario Robert i mewn i'r ysbyty am eu bod wedi gwrthod ambiwlans.

"Pan gyrhaeddon ni'r ward ysbyty wnes i ei roi ar y gwely.

"Roedd panig.

"Wnes i edrych arno wrth iddo gymryd ei ana'I ola, y cyfnod mwya anodd yn fy mywyd."

Dywedodd i Robbie fynd i mewn i uned gofal dwys.

"Welon ni fe ar l hynny.

"Roedd wedi marw."

Roedd mewn stafell fach, meddai, a dyna pryd yr addawodd ddod o hyd i'r gwir.

"Roedd yn meddwl y byd ohonof ac rwy'n gweld eisiau hynny."

"Hoffus iawn"

Dywedodd prifathro Robbie Ogwyn Phillips o Ysgol Cynlais ei fod yn cofio effaith y farwolaeth ar yr ysgol.

"Fe oedd y trydydd o'r teulu yn yr ysgol ac roedd yn debyg i'w frodyr, yn onest, yn hoffus, yn weithgar.

"Roedd yn amryddawn a gwnaeth ei orau bob tro."

Cafodd coeden ei phlannu yn yr ysgol er cof amdano.

"Roedd yn fachgen hapus," meddai'r cynghorydd lleol Betty Rae Watkins.

"Roedd e wastad yn gwenu.

"Mae hon yn hunllef i'r teulu, yn hunllef i'r meddygon, yn hunllef i bawb."

Diwrnodau ola

Mae rheithgor y cwest, a agorodd yn Chwefror 2004, wedi bod yn edrych yn fanwl ar amgylchiadau wythnosau ac oriau ola ei fywyd.

Bu farw Robbie ar Ebrill 17, 1990.

Clywodd y llys iddo fynd yn sl ychydig cyn Nadolig a'i fod y diodde o boen yn ei fol.

Aeth i weld meddyg teulu a chafod driniaeth am bedwar diwrnod yn Ysbyty Treforys.

Tra oedd yno gorchmynnodd ymgynghorydd y dylid cynnal prawf Clefyd Addison, ond ni chafodd ei gynnal.

Ar Ionawr 18 1990 cafodd Robbie driniaeth am gastroenteritis a chafodd ei anfon adref wrth iddo ymddangos fel pe bai'n gwella.

Dri mis yn ddiweddarach aeth yn wael eto.

Am bythefnos fe wnaeth pum meddyg teulu ei archwilio ar saith achlysur gwahanol ond bu farw ar Ebrill 17 1990.

Casgliad archwiliad post-mortem oedd iddo farw o Glefyd Addison.

Roedd yn meddwl y byd ohonof ac rwy'n gweld eisiau hynny
William Powell, tad
Roedd ei gyflwr wedi dirywio gymaint nes iddo gael dau drawiad ar ei galon.

Wedi'r archwiliad post-morten clywodd y teulu am Glefyd Addison am y tro cynta.

Dros y blynyddoedd cynhaliodd yr heddlu dri ymchwiliad.

Yn yr ail casglodd Heddlu Dyfed Powys y byddai achos troseddol yn golygu "camddefnyddio'r broses."

Yn 1996 dygodd y teulu achos yn erbyn Awdurdod Iechyd Gorllewin Morgannwg a dyfarnwyd 80,000 o iawndal iddyn nhw.

Oherwydd mwy o ddadlau cyfreithiol ni dderbyniodd y teulu'r arian.

Ddeng mlynedd ar l i'r teulu ofyn am gwest ac wedi apl at y Twrnai Cyffredinol clywodd y teulu yn Rhagfyr 2000 y byddai'r cwest yn cael ei gynnal.

Cafodd ei gynnal bedair blynedd yn ddiweddarach.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^