BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 30 Ebrill, 2004, 13:27 GMT 14:27 UK
Newyddion Cymru
Dyma'r newyddion yn gryno o Gymru:


Lynette White: Arestio dyn

Mae Heddlu'r De wedi arestio dyn 50 oed ar amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder a dweud celwydd ar lw.

Mae'r cyhuddiadau yn ymwneud 'r ymchwiliad gwreiddiol i lofruddiaeth Lynette White yn Nhrebiwt, Caerdydd ym 1988.

Mae'r dyn yn cael ei holi mewn gorsaf heddlu yn Abertawe.


'Mwy' o hysbysebion am swyddi prifathrawon

Mae cynhadledd yng Nghaerdydd wedi clywed fod nifer yr hysbysebion ar gyfer swyddi prif athrawon ar ei uchaf ers saith mlynedd.

Yn l Ysgrifennydd Cyffredinol undeb athrawon yr NAHT, David Hart, mae yna bron i 1,500 o swyddi`n cael eu hysbysebu ar draws Prydain.


Lladd dyn mewn damwain

Cafodd dyn o ardal yr Orsedd yn Wrecsam ei ladd fore dydd Gwener ar l i dri o geir daro yn erbyn ei gilydd.

Digwyddodd y ddamwain ar ffordd y B5125 ym Mrychdyn.

Mae dau o bobol eraill wedi eu cludo i'r ysbyty gyda mn anafiadau.


Dyn yn yr ysbyty wedi damwain ffordd

Mae dyn yn ddifrifol wael yn yr ysbyty ar l damwain ffordd yn ardal Llangynidr.

Digwyddodd y ddamwain tua 20.30BST nos Iau.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^