BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Ebrill, 2004, 16:19 GMT 17:19 UK
Rhewlif Patagonia'n meirioli
Rhewlif San Rafael (Prifysgol Cymru Aberystwyth)
Mae Rhewlif San Rafael yn meirioli

Mae gwyddonwyr o Aberystwyth wedi darganfod bod un o atyniadau naturiol De America yn diflannu ar raddfa go sylweddol.

Mae rhewlif San Rafael yn Chile yn meirioli ac mae gwyddonwyr o Brifysgol Cymru Aberystwyth yn dweud bod dros gilomedr wedi diflannu mewn 12 mlynedd.

Bob blwyddyn, mae miloedd o ymwelwyr yn ymweld 'r rhewlifoedd sy'n rhan o Safle Treftadaeth y Byd i gael gweld darnau o'r rhewlif yn disgyn i'r mr.

Yn l Dr Neil Glasser a'i gydweithwyr yn Aberystwyth mae'r rhew yn toddi oherwydd tymheredd awyr uchel.

Maen nhw'n rhybuddio, os ydi'r rhewlif yn symud yn l i'r tir, y bydd y diwydiant twristiaeth yn dioddef.

Dywedodd Dr Glasser bod y rhewlif, hefyd, yn warchodfa biosffer Unesco a pharc cenedlaethol anferth.

Symud a meirioli

"Mae'n bosib os y bydd y rhewlif yn meirioli ymhellach y bydd yn effeithio ar y tirlun sy'n denu cymaint."

Mae'r rhewlif yn rhan o Faes I Gogledd Patagonia.

Dyma'r rhewlif sy'n symud fwyaf yn y byd, yn llifo 17 medr y diwrnod.

Mae'r rhewlif yn symud drwy ddisgyrchiant a'r eira sylweddol sy'n disgyn ar gopa'r Andes.

Mae'r arbenigwyr o Aberystwyth wedi gallu dangos bod blaen y rhewlif un cilomedr yn bellach yn l yn y dwr nag yr oedd ar ddechrau'r 1990au.

Rhewlif San Rafael (Prifysgol Cymru Aberystwyth)
Mae'r rhewlif yma yn atyniad i floedd o ymwelwyr
"Rydyn ni wedi edrych ar gofnodion yn yr ardal a does dim tystiolaeth dros y 100 mlynedd diwethaf bod y glaw na'r tymheredd wedi newid yn ddramatig," meddai Dr Glasser.

Maen nhw'n credu bod y rhewlif wedi bod yn weddol sefydlog am 3,000 - 5,000 mlynedd cyn dechrau symud tua 100 mlynedd yn l.

"Oherwydd effeithiau tŷ gwydr, mae rhewlifoedd Gogledd Patagonia wedi bod yn meirioli yn gyflym," meddai Dr Stephen Harrison o Brifysgol Rhydychen, aelod arall o dm Dr Glasser.

Fe wnaeth y tm o wyddonwyr dreulio tair wythnos yn gwneud gwaith ymchwil yn yr ardal.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^