BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Medi, 2004, 10:50 GMT 11:50 UK
ASau yn gwahardd hela
Ci hela
Ni fydd y gwaharddiad yn dod i rym am ddwy flynedd

Mae'r Senedd wedi pleidleisio o blaid gwahardd hela yng Nghymru a Lloegr o 339 i 155.

Pleidleisiodd 25 ASau Llafur Cymru i gyd o blaid gwahardd a phleidleisiodd ASau'r Wrthblaid, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, yn erbyn.

Ni phleidleisiodd y naw AS Llafur arall yng Nghymru.

Mae'r mesur gerbron Tŷ'r Arglwyddi ddydd Iau ac mae mesuarau llymach mewn grym wedi i bum protestiwr ruthro i mewn i Siambr y Senedd yn ystod y ddadl ar hela.

Cafodd y ddadl ei gohirio am gyfnod.

Ni fydd y gwahardd yn dod i rym am ddwy flynedd.

SUT PLEIDLEISIODD AS CYMRU
O Blaid (pob un yn AS Llafur)
Nick Ainger; Donald Anderson; Kevin Brennan; Chris Bryant; Martin Caton; Wayne David; Denzil Davies; Huw Edwards; Win Griffiths; Peter Hain; David Hanson; Dai Havard; Alan Howarth; Jon Owen Jones; Jackie Lawrence; Alun Michael; Julie Morgan; Paul Murphy; Albert Owen; John Smith; Llew Smith; Mark Tami; Don Touhig; Alan Williams; Betty Williams;
Yn Erbyn (aelodau'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru
Lembit Opik; Roger Williams; Elfyn Llwyd; Hywel Williams; Simon Thomas; Adam Price
Heb bleidleisio (aelodau Llafur)
Kim Howells; Paul Flynn; Gareth Thomas; Ann Clwyd; Huw Irranca-Davies; Chris Ruane; Hywel Francis; Ian Lucas; Martyn Jones

"Yr hyn sy wedi digwydd yw democratiaeth, dewis y bobol yn amlygu ei hun," meddai Wayne David, AS Llafur Caerffili.

"Dylai Cynghrair Cefn Gwlad dderbyn y gyfraith, yr hyn y mae'r Senedd wedi ei wneud, a pharatoi i ddod hela i ben."

Dywedodd Elfyn Llwyd AS mai'r cynulliad ddylai benderfynu ar wahardd hela neu beidio yng Nghymru.

Roedd tirwedd, economi a diwylliant Cymru'n wahanol i rai Lloegr, meddai.

"Mae'r llywodraeth yn arbennig o haerllug yn gwrthod i Gymru yr hawl i benderfynu a ydy hi am wahardd hela ai peidio."

Dywedodd prif weithredwr y Gynghrair Cefn Gwlad Simon Hart nad oedd y frwydr drosodd.

"Doedd pleidlais y Senedd ddim yn syndod a bydd raid i ni weld beth fydd yn digwydd yn Nhŷ'r Arglwyddi.

"Wedyn bydd dwy her gyfreithiol, un yn erbyn Deddf y Sennedd a'r llall o dan y Ddeddf Hawliau Dynol."

Helfa
'Y frwydr ddim drosodd': Ymgyrchwyr o blaid hela

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Alun Michael, wedi dweud mai bwriad unrhyw ohirio oedd rhoi amser i'r rhai oedd yn ymwneud hela i ailgartrefu cŵn a newid cyfeiriad eu busnes.

Dywedodd y byddai hela ysgyfarnog yn cael ei wahardd dri mis wedi i'r mesur gael ei basio.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^