BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 16 Medi, 2004, 05:52 GMT 06:52 UK
Cofeb Glyndwr yn 'annheilwng'
Owain Glyndŵr
Mae yna lawer o gysylltiadau rhwng Corwen ac Owain Glyndŵr

Ers peth amser mae trigolion Corwen yn anhapus 'r cerflun o Owain Glyndŵr sydd ar sgwr y dref.

Mae un cynghorydd wedi galw'r gofeb yn "gorrach".

Mae ymgyrch ar y gweill i godi cofeb newydd iddo yno.

Ond dyw hyn ddim yn atal trigolion yr ardal rhag cynnal digwyddiadau i gofio un o arwyr Cymru a hynny ar Ddydd Glyndŵr.

Tref Corwen yn Nyffryn Dyfrdwy oedd cartref hynafiaid Owain Glyndŵr, y pendefig a arweiniodd wrthryfel am 15 mlynedd yn erbyn y Brenin Seisnig Harri'r IV yn nechrau'r 15fed ganrif.

Mae'r bobl leol wedi galw am godi "cofeb deilwng" i'r arwr yn yr ardal.

"Mae cryn anniddigrwydd yn yr ardal am y cerflun cyntaf," meddai'r Cynghorydd Cefyn Williams.

"Corrach o beth ydi o. Does neb yn yr ardal yn ei hoffi, dydi o ddim gwerth a mae o wedi dechrau rhydu.

"Pe na chawn ni un arall yna fe fyddai golwg mawr arno mewn 10 mlynedd.

"Dwi wedi gweld pobl ddiarth hyd yn oed yn cerdded heibio yna'n edrych arno ac yn dechrau chwerthin.

"Mae'n rhy fach ac yn rhy hyll."

Grŵp Gweithio Corwen sy'n gyfrifol am gynlluniau i gofio Glyndŵr.

Maen nhw'n anhapus gyda'r gofeb sydd wedi cael ei gosod yng nghanol y dref gan ddweud nad ydy hi yn "deilwng" i'r arwr.

Mae'r grŵp wedi gofyn i gynllunwyr anfon eu syniadau iddyn nhw.

Cofeb Glyndŵr yng Nghorwen
Cofeb Glyndŵr yng Nghorwen

 • Gweithgareddau yng Nghorwen i gofio Glyndŵr

  17 Medi: 8pm - Cyngerdd Celtaidd yn Neuadd Pentref Carrog.
  Taith i gopa Caerdrewyn. Ymgynnull yn maes parcio'r pwll nofio am 2pm.

  18 Medi: 11am - Taith o Fwrdd y Tri Arglwydd i Garchardy Glyndŵr, Carrog. Trafodaeth ar y carchardy gan Ian Libbon.
  Stondinau gan Lysgenhadaeth Glyndŵr ac eraill ym Mhafiliwn Corwen drwy'r dydd.
  3pm - Perfformiad gan Grŵp Ail-greu Canoloesol Cwmwd Il yn y cae ger y Pafiliwn.
  5.30pm - Gorymdaith y Plant i'r Pafiliwn ar gyfer Pasiant y Plant.
  6:30pm yn y Pafiliwn - cyflwyno Dagr Glyndŵr i Gyngor Tref Corwen
  8.30pm - Cyngerdd Glyndŵr.
 • HEFYD:
  Glyndwr: Hanes y gwrthryfelwr
  16 Medi 04 |  Newyddion
  Cyflwyno 'Dagr Glyndwr'
  13 Medi 04 |  Newyddion
  Cyflwyno cleddyf Glyndwr
  20 Meh 04 |  Newyddion
  Gwyl Glyndwr yn dathlu 600 mlynedd
  19 Meh 04 |  Newyddion
  Agor llwybr cerdded Glyndwr
  19 Ebr 02 |  Newyddion
  Dadorchuddio cofeb i ferch Glyndwr
  16 Medi 01 |  Newyddion


  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^