BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Medi, 2004, 17:19 GMT 18:19 UK
Adfer gardd Lloyd George
Gardd Lloyd George (Llun: Daily Post)
Rhoddwyd yr ardd fel rhodd i Gyngor Gwynedd
Mae gardd ble'r oedd Lloyd George yn chwarae ynddi pan yn blentyn wedi cael ei hadfer.

Mae tm o wirfoddolwyr a garddwyr wedi wedi bod yn gweithio ar yr ardd yn Highgate, Llanystumdwy ger Cricieth, ar gyfer un o raglenni Clwb Garddio S4C.

Ychydig iawn o waith a wnaed ar yr ardd dros y blynyddoedd ac roedd yn llawn mieri a chwyn.

Mae'r ardd yn rhan o Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy.

"Dechreuodd y gwaith ym mis Chwefror," medd Maureen Pritchard sy'n gweithio yn yr amgueddfa ac a fu'n gweithio yn yr ardd.

"Ac erbyn hyn mae hi'n lliwgar iawn.

"Rydyn ni wedi ailblannu blodau a pherlysiau ac mae'r gwelyau rhosod a'r grug yn edrych yn hardd."

David Lloyd George
Bu farw David Lloyd George yn 1945
Rhannwyd yr ardd yn adrannau yn cynnwys gwely o hen rosod, adran perlysiau, borderi a rhedyn sy'n cynnwys Rhedyn Brenhinol oedd yn ffefryn gan y cyn brif weinidog.

Lluniwyd yr ardd yn 1992 ond oherwydd prinder arian gadawyd hi i ddirywio.

Roedd Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn bryderus am ei chyflwr ac aethpwyd ati i'w hachub.

Mae nai i Lloyd George eisoes wedi ymweld 'r ardd.

"Mae'r ardd wedi ei hanewyddu'n dda, yn arbennig o dda," medd Dr WRP George.

"Rwy'n cofio'n iau bod y tŷ a'r ardd ar osod.

"Fe ges i gip o'r ardd ac roedd yn llawn tatws a choed eirin.

Gweithio yn yr ardd
Dechreuodd y gwaith fis Chwefror diwethaf
"Cafodd y tŷ ei etifeddu gan Gwilym Lloyd George tuag 20 mlynedd yn l a chafodd ei rhoi yn rhodd i Gyngor Gwynedd.

"Roedd yr ardd mewn cyflwr bregus ac mae'r cyfeillion a thm y Clwb Garddio wedi cydweithio'n arbennig o dda.

"Mae llwybrau bach yn arwain drwy'r ardd a bydd dwy fainc yn cael eu gosod yno."

Yn yr amgueddfa ceir ystafell ddosbarth o oes Fictoria ac mae bedd y gwleidydd ar lan afon Dwyfor yn y pentref.

Mi fydd yr ardd yn ail agor i'r cyhoedd ar Fedi 6.
HEFYD:
Cyflwyno dyddiadur Lloyd George
23 Awst 04  |  Newyddion
'Lloyd George sefydlodd Israel'
29 Ion 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^