BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 11 Ebrill, 2004, 13:32 GMT 14:32 UK
Protestwyr yn meddiannu'r ty
Protestwyr
Mae'r protestwyr wedi gorymdeithio drwy Trefdraeth
Mae protestwyr wedi llwyddo i ohirio dymchwel tŷ crwn yn Sir Benfro wedi iddynt feddiannu'r adeilad.

Mae tua 20 o brotestwyr yn dal i feddiannu'r tŷ crwn ym Mrithdir Mawr ger Trefdraeth ac maen nhw'n bwriadu aros yna tan nos Lun.

Maen nhw hefyd wedi meddiannu Castell Henllys, un o atyniadau poblogaidd Sir Benfro, er mwyn cefnogi'r ymgyrch i gadw'r tŷ crwn.

Llwyddodd y rhai oedd yn ymgyrchu i ddwyn perswad ar y perchennog Tony Wrench i beidio ag ildio i orchmynion Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro i ddymchwel yr adeilad.

Yn l yr awdurdod nid yw cartref Tony Wrench yn cyd-fynd gyda rheolau cynllunio'r parc.

Er i Tony Wrench ddweud ei fod am dynnu'r adeilad i lawr dros y penwythnos mae wedi cyhoeddi na fydd yn dymchwel ei gartre.

"Dwi ddim am dorri'r gyfraith ond dwi ddim am fwrw 'mlaen gyda dymchwel y tŷ," dywedod Mr Wrench.

Wedi pum mlynedd o ymgyrchu bu tua 100 o brotestwyr yn gorymdeithio o ganol Trefdraeth i'r tŷ crwn ddydd Sadwrn.

Adeiladodd Mr Wrench y tŷ ym 1997 ac roedd wedi gobeithio byw yno mewn modd cynaladwy ond ni chafodd ganiatad cynllunio.

Collodd y frwydr i gadw'r tŷ er iddo apelio'n erbyn y penderfyniad yn gyfreithiol.

Cafodd y tŷ ei adeiladu o wellt, pren a mwd saith mlynedd yn l heb ganiatad cynllunio ar lethrau mynydd Carn Ingli.

Mae Cara Wilson yn gymydog i Mr Wrench ac mae'n siomedig iawn bod y tŷ crwn yn cael ei ddymchwel.

"Dwi wedi byw drws nesa i Brithdir Mawr am dair blynedd a dwi'n gwybod ei fod yn bwnc dadleuol.

"Ond dylai'r parc gydweithio gyda'r tŷ crwn a bod yn falch ohono.

Tony Wrench
Tony Wrench: Adeiladodd y tŷ crwn yn 1997

Mae'r bobol sy'n cefnogi cynllun Mr Wrench yn anhapus bod Awdurdod y Parc wedi rhoi ei sl bendith i gynllun dadleuol pentref gwyliau'r Garreg Las sydd hefyd o fewn y parc tra bod y tŷ crwn yn gorfod cael ei ddymchwel.

Dywedodd Gordon James o Gyfeillion y Ddaeadr Cymru: "Mae Brithdir Mawr yn cael effaith isel ar yr amgylchedd ac mae'n enghraifft arbennig o'r modd mae bobol yn gallu byw heb niweidio'r amgylchedd.

"Dyw e ddim yn iawn fod pwyllgor cynllunio'r parc wedi cytuno i gynllun y Garreg Las fydd yn darparu 300 o chalets ar gyfer twristiad ac yn gwrthod gadael i Tony Wrench gadw ei gartref," ychwanegodd.

Fore Mawrth bydd y protestwyr yn gorymdeithio i bencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro yn Hwlffordd.

Dywedodd llefarydd ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol ei fod yn ymwybodol o'r gwrthdystiad oedd yn cael eu cynnal dros y penwythnos.

Cadarnhaodd nad oedd y parc yn gweld yr angen i gynnal trafodaethau pellach gyda gwrthwynebwyr nac ymgeiswyr am ganiatd cynllunio ar hyn o bryd.
HEFYD:
Dirwy i berchnogion tai mwd
26 Ion 04  |  Newyddion
Perchennog tai mwd i apelio
15 Hyd 03  |  Newyddion
Cytuno i ddymchwel cartref mwd
17 Chwef 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^