BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 7 Ebrill, 2004, 07:35 GMT 08:35 UK
Ymchwiliad i farwolaeth Y Bermo
Keith Allday
Keith Allday oedd llywiwr bad achub Y Bermo

Mae trigolion Y Bermo yn galaru ddydd Mercher ar l i gorff yr harbwr feistr gael ei ddarganfod ar draeth lleol.

Mae corff ei gynorthwy-ydd yn dal ar goll.

Mae dau ymchwiliad ar y gweill i farwolaeth Keith Allday, 54 oed, oddi ar arfordir y gogledd.

Mae'r gwasanaethau brys wedi rhoi'r gorau i'r chwilio swyddogol am Alan Massey, 37 oed.

Cafodd corff Mr Allday ei ddarganfod ar draeth y Friog ddydd Mawrth wedi i'r ddau, a oedd yn aelodau o fad achub Y Bermo a morwyr profiadol, fynd ar goll brynhawn Llun.

Cafodd y ddau eu gweld am y tro olaf yn hwylio allan i'r mr am 1100 BST ddydd Llun.

Roedd y ddau wedi bod allan yn gwneud gwaith cynnal a chadw ac yn gosod angorau ond mae'n debyg na wnaethon nhw lwyddo i orffen y gwaith.

Cafodd eu cwch 15 troedfedd ei ganfod yn arnofio ben i waered brynhawn Llun ac fe fu aelodau o fad achub Y Bermo, Cricieth, Aberdyfi a Phwllheli yn rhan o'r chwilio am 24 awr.

Dydy'n ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd eto ond mae 'na ddau ymchwiliad yn cael eu cynnal
Andy Clift

Mae Cyngor Gwynedd ac Adran Ymchwiliad i Ddamweiniau Morwrol wedi galw am ymchwiliad i'r hyn a ddigwyddodd ddydd Llun.

Wedi i gorff Mr Allday gael ei ganfod cafodd y faner ar adeilad bad achub Y Bermo ei chwifio ar hanner mast.

Roedd y ddau yn ffigyrau canolog yn y gymuned.

Cyfeillion

Yn l Andy Clift, ymchwilydd badau achub yr RNLI yn yr ardal, mae'r newyddion am farwolaeth Mr Allday a diflaniad Mr Massey wedi cael effaith ar eu cydweithwyr.

"Mae pawb yn siomedig iawn, mae pawb yn teimlo'n hynod o drist eu bod nhw wedi methu canfod y ddau yn fyw yn dilyn ymchwiliad hir.

"Rydym wedi colli dau gyfaill agos. Roedden nhw'n unigryw.

Alan Massey
Dydi corff Alan Massey ddim wedi cael ei ganfod
"Bu nifer o'r criw allan am 18 awr yn chwilio'r mr ac maen nhw wedi blino ac yn emosiynol iawn.

"Mae pawb wedi cael eu heffeithio."

"Dydy'n ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd eto ond mae 'na ddau ymchwiliad yn cael eu cynnal.

"Fyddwn ni ddim yn parhau gyda'r chwilio ddydd Mercher," ychwanegodd Mr Clift.

Mae trigolion Y Bermo wedi cael eu dychryn gan y newyddion.

"Fe ges i air gyda Alan ddydd Sadwrn," meddai Rob Howarth, Cadeirydd Bad Achub Y Bermo.

"Roedden ni'n siarad am beth amser ac fe fyddai'n cofio hynny yn yr wythnosau nesaf.

"Roedd Keith hefyd yn ŵr meddylgar ac yn gofalu am y criw."

Gwn

Dywedodd y Cynghorydd lleol, Aeron Williams, bod y newyddion yn sioc i'r ardal.

"Mae'r newyddion yma wedi dychryn pobol leol.

"Roedd y ddau'n hoffus ac yn barod eu cymwynas.

"Fydden nhw wedi bod allan yn chwilio drwy'r nos am rywun, dyna'r peth lleiaf allwn ni fod wedi ei wneud."

Yn l pysgotwr lleol, Tommy Weedle, roedd y ddau bob tro gwn ar eu hwynebau.

"Roeddech chi'n siwr o gael mwynhad yng nghwmni Alan ac roedd gan Keith wen ar ei wyneb bob tro.

"Roedden nhw'n ddynion dymunol."

Roedd Mr Allday yn llywiwr ar y bad achub am 12 mlynedd ac roedd wedi bwriadu ymddeol y flwyddyn nesaf.

Gorsaf Bad Achub Y Bermo
Ar l i gorff Mr Allday gael ei ganfod cafodd y faner ar orsaf y bad achub ei hedfan ar hanner mast
Mae ei deulu, ei wraig Jill, a'r plant, Emma, Sara, Sean, Kassie a Katie, a'r wyres Molly sy'n ddwy, yn cael eu cysuro gan deulu a chyfeillion.

Mae Mr Massey wedi bod yn yrrwr tacsi rhan amser ac mae ei fam a'i frawd yn byw yn ardal Y Bermo.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 1800 BST ddydd Llun wedi i'r gwch gael ei darganfod.

Cafodd hofrennydd y llu awyr o'r Fali, hofrennydd yr heddlu, deifwyr yr heddlu a chŵn arbennig eu defnyddio heb sn am ddegau o wirfoddolwyr lleol yn cerdded y traethau yn chwilio am y ddau gyfaill.

Cafwyd hyd i siaced achub a thanc petrol gerllaw.

Roedd cyflwr y tywydd yn wael, gyda gwyntoedd cryfion - tywydd a achosodd anhawster gyda'r chwilio.
HEFYD:
Timau achub yn dod o hyd i gorff
06 Ebr 04  |  Newyddion
Corff wedi ei ddarganfod ar draeth
06 Ebr 04  |  Newyddion
Morwyr: Gobeithion yn pylu
06 Ebr 04  |  Newyddion
Dal i chwilio am aelodau tm achub
06 Ebr 04  |  Newyddion
Criwiau achub yn chwilio am aelod
05 Ebr 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^