BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Ebrill, 2004, 13:12 GMT 14:12 UK
Morwyr: Gobeithion yn pylu
Bad Achub Bermo
Mae badau achub wedi bod yn chwilio am aelodau o'r tm

Yn l y gwasanaethau achub mae'r gobaith o ddod o hyd i'r ddau ddyn sydd wedi bod ar goll oddi ar arfordir Y Bermo yn lleihau.

Mae harbwr feistr Y Bermo, Keith Allday, 54 oed, a'i gynorthwy-ydd 37 oed, Alan Massey, wedi bod ar goll ers dros 24 awr bellach.

Yn l Andy Clift o Sefydliad y Bad Achub mae perthnasau'r ddau yn cael gwybod nad oes disgwyl dod o hyd iddynt yn fyw.

"Mae darganfod y ddau'n fyw yn llai tebygol ond rydyn ni'n dal i fyw mewn gobaith.

"Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad i deuluoedd a ffrindiau'r ddau," meddai.

Daeth adroddiadau bod y ddau, sy'n aelodau o'r bad achub lleol, ar goll ers prynhawn dydd Llun.

Cafodd y ddau eu gweld ddiwethaf yn gosod angorau yn yr harbwr.

Mae teuluoedd a chyfeillion y ddau wedi eu disgrifio fel morwyr profiadol, maen nhw wedi bod yn aros yng nghanolfan y bad achub yn disgwyl unrhyw wybodaeth.

Fyddai'r ddau wedi bod allan yn chwilio pe bae rhywun arall ar goll, y peth lleiaf allwn ni wneud ydi'r un peth
Euron Williams

Mae Euron Williams yn gynghorydd lleol ac yn un a fu allan yn chwilio dros nos am y ddau.

"Fues i'n chwilio'r ardal o bendraw'r prom am Dal-y-bont tan tua tri o'r gloch y bore. Mae 'na lot o gerrig yno ond roedd y llanw'n uchel.

"Mae'r newyddion yma wedi dychryn bobol leol ac mae hynny'n dangos yn y nifer o bobol oedd allan yn chwilio am y ddau.

"Roedd pobol o Ddinas Mawddwy a Fairborne wedi dod i gynorthwyo.

"Mae'r ddau yn bobol adnabyddus yn lleol ac yn hoffus iawn.

"Fyddai'r ddau wedi bod allan yn chwilio pe bae rhywun arall ar goll, y peth lleiaf allwn ni wneud ydi'r un peth."

Hofrenyddion

Dechreuwyd boeni am ddiogelwch y ddau wedi i'w cwch 15 troedfedd gael ei ddarganfod ben i waered yn yr aber.

Mae pum bad achub wedi bod yn rhan o'r tm chwilio, dwy o Bermo, ac un o Gricieth, Aberdyfi a Phwllheli.

Gwirfoddolwyr yn chwilio yn Y Bermo
Mae gwirfoddolwyr yn cadw golwg hefyd

Nos Lun bu degau o bobol lleol yn cynorthwyo ac wrth i'r tywydd waethygu bu'n rhaid gorffen chwilio, dechreuwyd eto ar doriad gwawr.

Yn l Andy Clift mae'r gwaith wedi bod yn anodd i'r timau achub gan eu bod nhw'n adnabod y ddau'n dda.

"Mae'n anodd iawn chwilio am ddau gyfaill yr ydach chi wedi eu hadnabod am flynyddoedd," meddai.

Bu Mr Allday yn llywiwr ar y fad achub am 12 mlynedd ac roedd wedi bwriadu ymddeol y flwyddyn nesaf.

Mae ei deulu, ei wraig Jill, a'r plant, Emma, Sara, Sean, Kassie a Katie, a'r wyres Molly sy'n ddwy, yn cael eu cysuro gan deulu a chyfeillion.

Bu Mr Massey yn yrrwr tacsi rhan amser ac mae ei fam a'i frawd yn byw yn ardal Y Bermo.
HEFYD:
Criwiau achub yn chwilio am aelod
05 Ebr 04  |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^