BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 26 Awst, 2004, 14:58 GMT 15:58 UK
'Gwrthod Cymraeg mewn siop'
siopa
Cynnal ymchwiliad i geisio darganfod beth ddigwyddodd
Mae 'na dipyn o helynt yn nhref Y Bala yn sgil honiad fod un o reolwyr ardal siop Somerfield wedi dweud wrth un o weithwyr y siop yno i beidio â siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid.

Yn dilyn yr honiadau fe wnaeth y cwmni ddechrau ymchwiliad.

Yr honiad sy'n cael ei wneud gan weithwraig yn y siop ydi bod y rheolwr rhanbarthol wedi dweud wrthi am beidio â siarad Cymraeg am ei bod yn "iaith wirion" ac nad oedd i'w siarad "o flaen y cwsmeriaid gan nad ydy pobol yn ei deall".

Yn ôl y cynghorydd lleol, Elwyn Edwards, dydi'r trigolion ddim yn hapus.

Dywedodd bod rheolwr y siop yn Y Bala wedi dweud wrtho bod nhw wedi colli llawer o gwsmeriaid oherwydd yr agwedd at y Gymraeg.

"Dau beth sydd wedi codi'n gwrychyn ni; sef yr hyn mae'r dyn yma wedi ei ddweud wrth y ferch, sef nad ydi hi i siarad 'yr iaith wirion yna' neu fydd pobol yn meddwl ein bod yn siarad amdanyn nhw, a'r arwyddion uniaith Saesneg.

"Mae arwyddion eraill ar eu ffordd. Dwi wedi gweld arwyddion Cymraeg sydd wedi cyrraedd o siop arall ond maen nhw'n wallus a chawn nhw ddim eu rhoi nhw i fyny.

Does ganddon ni ddim bwriad i godi gwrychyn unrhyw un o'n cwsmeriaid na'n staff
Somerfield
"Mae'r rheolwyr wedi cysylltu â mi i gael cyfarfod yr wythnos nesaf.

"Mae Somerfield yn dweud mai ond straeon yw'r materion yma.

"Roeddwn i'n meddwl bod yr agwedd yma wedi ei hen chwalu, sef agwedd sarhaus y coloneiddiwr."

Mewn datganiad ar ran Somerfield dywedodd llefarydd:

"Rydan ni'n ystyried y mater yn un difrifol. Os oedd y sylwadau yma'n wir, yna roedden nhw'n amhriodol ac nid yn adlewyrchu polisi'r cwmni.

"Mae Somerfield wrthi ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i geisio darganfod beth ddigwyddodd.

"Swyddogion personél sy'n gwneud hynny ac os yw'r cwmni'n darganfod bod yr honiad yn wir fe fyddwn ni'n cymryd camau priodol.

"Mae David Wier, y rheolwr rhanbarthol y gwnaed yr honiad yn ei erbyn, wedi byw a gweithio yng Nghymru ers blynyddoedd ac mae ganddo barch enfawr i'r gymuned leol ac i'r iaith Gymraeg.

"Fel cwmni rydan ni'n cydweithio yn agos a'r cymunedau o'n cwmpas ni ac wedi buddsoddi £1m yn ein siop yn Y Bala.

"Does ganddon ni ddim bwriad i godi gwrychyn unrhyw un o'n cwsmeriaid na'n staff.

Polisi dwyieithog

"Rydan ni'n benderfynol o gario ymlaen i gynnal siop leol lwyddiannus sy'n adlewyrchu gofynion ein cwsmeriaid lleol."

Mae Mr Edwards yn galw ar i'r cwmni, sy'n berchen ar siopau Kwik Save hefyd, i gael polisi dwyieithog cenedlaethol.

"Fel dwi'n deall mae'r cwmni yn ystyfnig iawn yn y siop yn Llanrwst," meddai Mr Edwards.

"Mae 'na achos o hiliaeth yma ac efallai y bydda i'n mynd ar ôl y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol.

"Dwi'n derbyn bod Somerfield yn dweud nad ydi hi'n bolisi ganddyn nhw i fod yn wrth Gymreig ond mae'n rhaid iddyn nhw wneud yn iawn am hyn."

Rhai blynyddoedd yn ôl fe wnaeth Somerfield brynu Kwiks ac mae 'na anfodlonrwydd yn Llanrwst am ddiffyg arwyddion Cymraeg yn archfarchnad Kwiks yn y dre.

Uniaith

"Mae'r cwmni newydd roi arwyddion newydd yn y siop sydd i gyd yn uniaith Saesneg," meddai Meirion Davies o Fenter Iaith Conwy.

"Es i draw ar ran y fenter, aeth yna rywun yno ar ran y Bwrdd Iaith a hefyd sawl person o'r dre i annog y cwmni y byddai'n syniad da i gael arwyddion Cymraeg yno.

"Ond mae'r arwyddion wedi mynd i fyny yn Saesneg.

Ymateb y cwmni i'r honiadau am siop Llanrwst oedd fod "Kwik Save newydd fuddsoddi £500,000 yn ein siop yn Llanrwst i gynnig archfarchnad fodern o safon ucha posib i'r siopwyr lleol.

"Yn rhan o'r cynllun ailwampio rydym yn gosod arwyddion dwyieithog.

"Yn anffodus mae problemau y tu hwnt i'n rheolaeth ni wedi arwain at oedi yn y siop yma.

"Rydyn ni'n delio gyda'r mater ar hyn o bryd ac mae'n flaenoriaeth ac fe ddylai'r arwyddion newydd fod yn y siop o fewn pythefnos."
HEFYD:
'Yr iaith i berthyn i bawb'
05 Awst 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^