BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Awst, 2004, 12:04 GMT 13:04 UK
Cyfleusterau newydd ar gamlas
Cychod ar y gamlas yn Llangollen
Y gobaith yw y bydd yr angorfeydd newydd yn hybu'r economi

Mae cyfleusterau newydd i gychod camlas wedi agor yn Llangollen dydd Mercher.

Mae marina newydd ar gyfer 32 o gychod wedi ei adeiladu er mwyn lleihau tagfeydd ar y gamlas.

Y disgwyl yw y bydd y marina, sydd wedi costio 1.9m, yn dod 163,000 o ymwelwyr ychwanegol y flwyddyn i Sir Ddinbych.

Bydd y rhai sy'n gyrru'r cychod yn gallu manteisio ar ddarpariaethau trydan a dŵr newydd ac fe allan nhw aros yno am hyd at 48 awr.

Bydd y safle yn gweithredu drwy system talu ac arddangos.

Mae camlas Llangollen bron i 200 mlwydd oed ac mae'n rhan o'r gamlas sy'n rhedeg o Nantwich yn Sir Gaer i Langollen.

Dechreuodd British Waterways a'r contractwyr, Dew Construction, weithio ar y cynllun fis Rhagfyr y llynedd.

Mae'r gwaith wedi golygu tyllu 1.5 acer o'r gamlas a'r caeau o amgylch a symud 22,000 tunnell o bridd.

'Prysur'

Bydd yr ardal o amgylch y basn yn cael ei dirlunio'n llawn a bydd 1,500 o goed a 5,000 o brysglwyni yn cael eu gosod yno'n ddiweddarach eleni.

Mae'r prosiect wedi ei ariannu gan British Waterways, Awdurdod Datblygu Cymru, Swyddfa Ariannu'r Undeb Ewropeaidd, Adfywio a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae Julie Sharman, Rheolwr Cyffredinol British Waterways yng Nghymru a'r Gororau yn croesawu'r datblygiad gan ddweud bod ei angen yn fawr yn y rhan hon o'r gamlas ger canol y dref.

"Mae camlas brydferth Llangollen yn un o'r llwybrau dŵr prysuraf yn y wlad a bob blwyddyn mae'n denu miloedd o bobl yn eu cychod," meddai.

"Ers sawl blwyddyn mae tagfeydd wedi bod ar y dŵr yn nhref Llangollen gyda dim ond ychydig o angorfeydd ar gael ar ochr y gamlas.

"O ganlyniad 'dyw nifer o bobl ddim wedi bod yn aros yma ac mae'r dref wedi colli llawer o gyllid gwerthfawr o dwristiaeth.

"Nawr, yn ogystal darparu gwell angorfeydd fe fydd y casgliad o gychod lliwgar yn atyniad i ymwelwyr ynddo'i hun."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^