BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Ebrill, 2004, 18:39 GMT 19:39 UK
Bwydlen y Titanic - 51,000
Harold Lowe
Bu i Harold Lowe achub sawl bywyd
Gwerthwyd bwydlen y pryd cyntaf i gael ei weini ar y Titanic am 51,000 - y pris uchaf erioed am eiddo'n ymwneud 'r llong suddodd yn 1913.

Bwydlen yn eiddo i swyddog ar y llong, Harold Lowe o ogledd Cymru, oedd hon dyn sy'n cael ei gyfri yn un o arwyr y drychineb.

Gwerthwyd y fwydlen mewn arwerthiant yn Southampton ddydd Gwener - 92 mlynedd i'r dydd pan weiniwyd y pryd.

Collodd 1,500 eu bywydau pan suddodd y llong ar l taro mynydd rhew ym Mr Iwerydd a hynny ar ei thaith gyntaf.

Roedd y pumed swyddog Harold Lowe o Eglwys Rhos, Conwy, yn 29 oed ar y pryd, a bu iddo aros yn bwyllog tra'r oedd bron pawb arall wedi cynhyrfu.

Bu i Lowe, gafodd ei bortreadu gan Ioan Gruffudd yn y ffilm Titanic, danio ei rifolfer i'r awyr i gael trefn i sicrhau bod merched a phlant yn cael mynd i'r cychod cyn y dynion.

Bwydlen Harold Lowe
40,000 oedd yr amcangyfrif am y fwydlen
Y pris uchaf dalwyd am rywbeth chysylltiad 'r Titanic yn flaenorol oedd 37,000 a hynny am albwm lluniau.

Doedd ond disgwyl i tua 40,000 gael ei dalu am y fwydlen.

"Dim ond 50 o bobol gafodd y cinio arbennig hwn a'r rheiny'n brif swyddogion," meddai'r arwerthwr Alan Aldridge.

Casglwr o Brydain - sydd am aros yn ddienw - brynodd y fwydlen, gan drechu nifer o Americanwyr yn y stafell arwerthu ac ar y ffn.

Cafodd y fwydlen dosbarth cyntaf ei gyrru i ddarpar wraig Lowe, Elen Whitehouse, pan arhosodd y llong yn Iwerddon ar ei ffordd i America.

Ar y gwaelod roedd Lowe wedi sgwennu: "Dyma'r pryd cyntaf erioed ar ei bwrdd."

Dyddiad y fwydlen oedd 2 Ebrill 1912, ac arni roedd consomm mirrette, eirin oen, cig oen a chig moch wedi'i fudstiwio.

Lowe oedd un o'r unig ddau swyddog i oroesi'r drychineb.

Flwyddyn wedi'r drychineb, bu i Lowe - a anwyd yn y Bermo - briodi Ellen ac mi gawson nhw ddau o blant.

Cafodd ei gladdu yn Llandrillo yn Rhos ger Llandudno.

Teulu Lowe fydd yn cael yr arian o'r gwerthiant.
HEFYD:
Llun Gelert wedi ei werthu
24 Ion 04  |  Newyddion
Codi arian i goffau arwr Mn
24 Hyd 03  |  Newyddion
3,000 am hen luniau o bont
09 Ebr 03  |  Newyddion
Codi estyniad ysgol efo arian llun
05 Tach 02  |  Newyddion
Prynu eiddo Cymro enwog
24 Medi 02  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^