BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 30 Mawrth, 2004, 10:12 GMT 11:12 UK
Canolfan i adrodd hanes ardal
Atomfa Trawsfynydd
Mae ymdrechion i atgyfodi economi Trawsfynydd yn sgil cau'r atomfa

Mae pobol Trawsfynydd yn cael y cyfle cyntaf ddydd Mawrth i weld canolfan dreftadaeth newydd sydd wedi ei sefydlu yn y pentref.

Cwmni cymunedol Trawsnewid sy'n gyfrifol am y ganolfan fydd hefyd yn cynnwys llety i feicwyr sy'n ymweld 'r ardal.

Mae'n rhan o ymgyrch i atgyfodi'r economi'n lleol drwy ddenu mwy o ymwelwyr i'r ardal.

Mae'n ffrwyth blynyddoedd o waith ac erbyn hyn mae'r hen adeilad sydd wedi ei weddnewid yn barod i agor ei ddrysau.

Mae'r lle wedi ei addasu i fod yn arddangosfa yn olrhain ardal hanes Trawsfynydd trwy'r oesoedd.

Rydyn ni yn cyfrannu tuag at yr economi lleol ac maen nhw yn swyddi sy'n rhai cynaladwy
Keith O'Brian, Cadeirydd Trawsnewid
Un o'r rhai sy'n cael sylw wrth gwrs yw'r bardd Hedd Wyn.

Ond mae cymeriad arall o'r ardal hefyd yn cael sylw sef y sant a'r merthyr John Roberts o'r 16fed ganrif.

Mae'r sant yn ffigwr pwysig i Babyddion ym mhob cwr o'r byd.

"Mae'n amlwg ei fod yn cael ei gyfrif yn un o 40 merthyron Cymru a Lloegr, y mwyaf ohonyn nhw i gyd, ac mae'n cael parch anhygoel mewn llefydd lle maen nhw'n arddangos hanes y merthyron fu yn y cyfnod," meddai Isgoed Williams, hanesydd lleol.

Beicwyr

Dydd Mawrth bydd pobol y cylch yn cael y cyfle i weld yr arddangosfa a dydd Sadwrn bydd yn agor yn swyddogol.

"Rydyn ni'n hynod falch, mae'n arddangosfa o safon, sy'n ddifyr a fydd yn denu llawer o bobol yma ac wrth gwrs addysgu ein pobol ein hunain am y cyfoeth o hanes sydd ganddom ni yn yr ardal hon," meddai Dewi Prysor, rheolwr y ganolfan.

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig llety i feicwyr. Mae tua 100,000 ohonyn nhw'n ymweld 'r ardal bob blwyddyn ac fe allai brofi'n ffynhonnell ddefnyddiol o incwm.

Mae pentref Trawsfynydd wedi cael canmoliaeth gan y cynulliad am eu hymdrechion i atgyfodi economi'r cylch yn sgil cau'r atomfa.

Cwmni cymunedol Trawsnewid sy'n bennaf gyfrifol am yr ymdrechion yma yn ogystal sefydlu'r ganolfan.

"Os yw'r ewyllys yno mi gaiff pethau eu newid," meddai Keith O'Brian, Cadeirydd Trawsnewid.

"Un prosiect yw hwn wrth gwrs, rydyn ni hefyd yn gysylltiedig datblygu'r llyn i bwrpas twristiaeth a hamddena a nifer o brosiectau eraill sydd ganddom ni i wella'r amgylchedd o gwmpas lle hefyd.

"Wedyn rydyn ni yn cyfrannu tuag at yr economi lleol ac maen nhw yn swyddi sy'n rhai cynaladwy....dim sn am ryw ffatri sy'n symud i mewn ac yna'n symud ar l i'r grant redeg allan yr ydan ni fan hyn."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^