BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 25 Mawrth, 2004, 11:12 GMT
Patagonia'n hybu economi'r Ariannin
Atyniad i ymwelwyr ym Mhatagonia ydi'r trn yma
Atyniad i ymwelwyr ym Mhatagonia ydi'r trn yma

Patagonia ydy'r rhanbarth o'r Ariannin sy'n cryfhau gyflymaf wedi dirwasgiad difrifol achosodd galedi dychrynllyd yno ddwy flynedd yn l.

Yn 2001 roedd economi'r wlad ar ei gliniau ac roedd hanner y boblogaeth, tua 20m o bobol, yn byw mewn tlodi.

Yn rhifyn yr wythnos yma o Manylu ar BBC Radio Cymru mi fydd y rhageln yn clywed sut mae'r Llywodraeth yn Buenos Aires yn rhoi cymorth i Batagonia.

Dyma ranbarth sydd wedi cael ei hesgeluso gan reolwyr Yr Ariannin yn y gorffennol.

Mae'r arlywydd yn rhoi llawer o gefnogaeth i Batagonia..... ac yn gweithio llawer efo llywydd arweinydd Chebut
Gladys Jones, Chebut
O fod yn un o wledydd mwya cyfoethoca'r byd tua canrif yn l mae dechrau'r 21ain ganrif wedi bod yn drychinebus i'r Ariannin.

Achosodd y cwymp economaidd, ddechreuodd yn niwedd 2001, dlodi a diwethdra enbyd.

Gwelwyd penawdau brawychus am blant yn llwgu.

"Roedd plant bach yn marw hyd yn oed ac yn bwyta unrhyw beth," meddai Norma Hughes sy'n byw yn Buenos Aires.

Dadbrisio'r arain

Ers dechrau'r argyfwng pan gyhoeddodd y wlad nad oedd modd iddi dalu'r dyledion mae'r sefyllfa wedi sefydlogi i raddau helaeth.

Mae'r cynnydd cyflymaf i'w weld fwya yn Comodre Rivadavia. Yno mae nifer o Archentwyr o dras Cymreig yn byw.

Mae'r ddinas yn ffynnu yn rhannol oherwydd pris allforio olew y wlad ar l i'w harian, y Pesos, gael ei ddadbrisio.

Nestor Kirchner
Mae Nestor Kirchner yn hannu o'r ardal
Mae arlywydd y wlad, Nestor Kirchner, yn hannu o'r ardal ac mae Gladys Jones yn credu bod hyn arwain at lwyddiant yr ardal.

"Mae'n rhoi llawer o gefnogaeth i Batagonia, yn dod yma llawer, yn gweithio efo llefydd twristiaid ac yn gweithio llawer efo llywydd arweinydd Chebut."

O dan arweiniad ei lywodraeth mae awdurdodau ym Mhatagonia yn ceisio datblygu twristiaeth a diwydiant ond un cam yn unig ydi gwella'r economi.

Mae'r Achentwyr am weld buddsoddiad mewn addysg a iechyd hefyd.

"'Dan ni'n disgwyl iddo fo wella ysgolion, iechyd a rhoi digon o waith i'r bobol," meddai Victoria Pritchard.

Methodd yr arlywydd ag ennill mwyafrif clir yn yr etholiad.

Ond yr hyn sydd wedi synnu llawer ydi maint y gefnogaeth sydd iddo erbyn hyn.

Yn l un arolwg barn diweddar mae hyd at 80% o bobol o'i blaid.

Mae'n ymddangos mai Patagonia, ardal a fu am flynyddoedd yn angof, sydd ar flaen y gad yn y frwydr i adfer iechyd economaidd Yr Ariannin.

Manylu, BBC Radio Cymru, Dydd Sul am 1803 BST.
HEFYD:
Ymfudwyr: Cofnodi bywydau
17 Ion 04  |  Newyddion
Y Cynulliad i helpu Cymraeg Patagonia
12 Rhag 02  |  Newyddion
Pryder am ddysgu Cymraeg yn y Wladfa
09 Rhag 02  |  Newyddion
Coffu sylfaenydd Patagonia
27 Gorff 02  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^