BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 24 Mawrth, 2004, 16:12 GMT
Carreg Las: Cefnogaeth unfrydol
William McNamara
William McNamara sydd wedi gwneud y cais cynllunio

Yn unfrydol, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cefnogi creu pentref gwyliau'r Garreg Las.

Cafodd y cais ei gymeradwyo o'r blaen gan yr awdurdod a hynny o saith pleidlais i dair ond ddydd Mercher cafodd y cynllun ei gefnogi'n unfrydol.

Mae Cyngor y Parciau Cenedlaethol, sef y corff sy'n arolygu parciau, wedi beirniadu'r penderfyniad ac wedi gofyn i awdurdod y parc ail ystyried y cynllun £60m.

"Mae'r cyngor yn credu y byddai'r datblygiad yma'n gwneud drwg sylweddol i bwrpas parciau cenedlaethol a bod ei gymeradwyo yn gosod cynsail nad oes mo'i eisiau i'r parc yma a pharciau cenedlaethol eraill," meddai Ruth Chambers o Gyngor y Parciau Cenedlaethol.

"Mae'r datblygiad yma'n mynd yn groes i bolisÔau lleol a chenedlaethol sydd yna ar gyfer gwarchod parciau cenedlaethol.

Ombwdsmon

"Mae caniatŠu'r datblygiad yn chwalu polisÔau sydd i fod i sicrhau diogelwch y parciau."

Mae Cyngor y Parciau Cenedlaethol yn ystyried herio penderfyniad yr awdurdod yn yr Uchel Lys, a disgwylir penderfyniad o fewn rhai dyddiau.

Cyhoeddodd yr Ombwdsmon nad oedd wyth aelod o Gyngor Sir Benfro sydd hefyd yn aelodau o Awdurdod y Parc wedi torri cŰd ymddygiad yr awdurdod.

Gwnaed ymchwiliad i'r wyth cynghorydd wedi honiadau nad oedden nhw wedi datgan diddordeb mewn perthynas ‚'r datblygiad.

Ond yn Űl yr Ombwdsmon, roedd y cynghorwyr wedi ystyried eu bod yn ymateb yn unol ‚ diddordeb cyhoeddus.

Bwriad y datblygiad yw creu pentref Celtaiddd a pharc dwr 500-erw sy'n debyg i bentrefi gwyliau Center Parcs.

Mae Prif Weithredwr cynllun y Garreg Las, William McNamara yn dweud bydd y fenter yn dod ‚ channoedd o swyddi i'r ardal.

"Dyma ymgais funud ola i fygwth pwyllgor Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac i rwystro'r cynllun Garreg Las," meddai.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^