BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 24 Mawrth, 2004, 07:03 GMT
Argyfwng costau cartrefi gofal
Menyw a nyrs
Caeodd mwy na 100 o gartrefi gofal yng Nghymru y llynedd
Gallai argyfwng cartrefi nyrsio yng Ngeredigion arwain at gost o fwy na 1m y flwyddyn i drethdalwyr.

Mae Ceredigion, fel nifer o awdurdodau eraill yng Nghymru, yn wynebu problem prinder gwelyau nyrsio i'r henoed.

Y llynedd caeodd 100 o gartrefi gofal yng Nghymru.

Yng Ngheredigion mae tri chartre nyrsio preifat allan o bedwar ar werth.

Yn amal, mae'r ddarpariaeth yn golygu fod yr henoed yn gorfod teithio'n bell.

O dan ystyriaeth y mae cartre newydd yn Aberystwyth ond ddydd Mawrth sylweddolodd y cyngor y byddai'n costio mwy na 1m i gynnal.

Dyw'r system ddim yn gweithio...rhaid gwneud rhywbeth fel y gallen nhw dderbyn gofal ... sy'n agos at eu teuluoedd
Andrew Clode, mab claf

Roedd adroddiad i'r cyngor yr un diwrnod yn dweud fod llawer yn poeni oherwydd bod rhaid i'r henoed deithio'n bell tu allan i'r sir.

Mae Andrew Clode o Lanfihangel y Creuddyn, ger Aberystwyth yn gwybod am y problemau.

Ym mis Awst 2003 roedd ei fam 90-oed i fod i gael ei symud o Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, i uned nyrsio yn Aberteifi.

Byddai hyn wedi golygu taith yn l ac ymlaen o bron i 100 milltir.

Dyfeisgar

Yn y pen draw, cafodd ei fam ei symud i gartre 20 milltir i ffwrdd. Bu farw yn y mis Medi.

"Ro'n i'n moyn i Mam sefyll yn ardal Aberystwyth ond doedd hyn ddim yn bosib.

"Dyw'r system ddim yn gweithio.

"Rhaid gwneud rhywbeth fel y gall yr henoed dderbyn gofal mewn cartrefi sy'n agos at eu teuluoedd."

Andrew Clode
Roedd rhaid i Andrew Clode deithio'n bell i ymweld 'i fam

Dywedodd Maureen Wootton o Age Concern Ceredigion fod angen agwedd fwy dyfeisgar.

"Dylid ystyried cyfuniad o lety noddedig a gofal nyrsio ar yr un safle," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad fod taclo'r broblem yn flaenoriaeth.

"Neilltuwyd 4m i fyrddau iechyd lleol ac ym mis Ionawr cyhoeddwyd y byddai gwasanaethau cymdeithasol yn derbyn 19.5m.

"Mae nifer o gynlluniau ledled Cymru sy'n enghreifftiau da o sut i ofalu am bobol gartre neu yn y gymuned."
HEFYD:
Swyddog i warchod hawliau'r henoed?
17 Maw 04  |  Newyddion
Gofal i'r henoed ar frig yr agenda
11 Ebr 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^