BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 13 Awst, 2004, 06:12 GMT 07:12 UK
Hwb i'r iaith ym Mhatagonia
Ysgol Feithrin Y Gaiman, Patagonia
Mae'r ysgol feithrin ym mhentref Y Gaiman yn boblogaidd iawn

Mae trigolion Trelew, Patagonia, yn ceisio sefydlu canolfan ar gyfer gweithgareddau Cymraeg, gan gynnwys ysgol feithrin.

Eisoes mae canolfan Gymraeg yn nhref Esquel sydd wedi cyfrannu'n fawr at Gymreictod yr ardal a'r gobaith yw y bydd canolfan newydd yn Nhrelew yn gwneud yr un fath.

Ers 1997 mae datblygiadau wedi bod yn y ddarpariaeth yn Nyffryn Camwy a'r Andes ac un rhiant sy'n credu bod y ddarpariaeth yn hanfodol ydi Catrin Morris de Junyent.

O Lantrisant yn wreiddiol aeth hi i'r Wladfa i ddysgu Cymraeg i'r bobol leol yn 1998.

Yno cyfarfu ‚'i gŵr, Milton, a chael dau o blant, Elen a Maite.

'Yn allweddol'

"Mae angen y ddarpariaeth yma ar gyfer y plant yn Nhrelew," meddai.

"Dwi'n gallu delio efo'r hyn sydd yma ar gyfer yr oedolion ond mae'n bwysig ein bod yn rhoi cyfle i'r plant gan eu bod nhw'n allweddol ar gyfer dyfodol a datblygiad yr iaith yma."

Dywedodd fod gwahaniaeth mawr ers i ganolfan Esquel agor.

Logo Cylch Cymraeg Trelew
Mae'r gymdeithas Gymraeg yn Nhrelew yn ceisio codi arian i brynu canolfan newydd

"Ein gobaith yw cael yr un math o ddarpariaeth yn Nhrelew, sef canolfan i holl weithgareddau Cymraeg a Chymreig Trelew.

"Credwn mai dyma'r ysgol feithrin orau yn Nhrelew, nid yn unig am ei bod yn un Gymraeg, ond o ran ansawdd yr addysg i'r plant bach.

"Dyma'r ffordd i ennill cydymdeimlad a chefnogaeth y rhieni i addysg Gymraeg, sef cynnig addysg ragorol."

Mae llawer o'r gweithgareddau Cymraeg yn cael eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant ac yn festri Capel Tabernacl sy'n rhy fach i ofynion yr ysgol feithrin.

Felly mae angen codi £25,000 ar gyfer prynu adeilad yn Nhrelew i fod yn ganolfan Gymraeg.

Dros £1,000

"Dydi hi ddim yn hawdd iawn i godi'r arian ar ein pennau'n hunain," meddai Mrs Morris du Junyent.

"Mi gawson ni gryn lwyddiant yn yr Eisteddfod yng Nghasnewydd yn codi dros £1,000 drwy gynnal arwerthiant o gerddi Cymraeg am Batagonia ac eitemau eraill.

Dosbarth Cymraeg ym Mhatagonia
Mae 'na gryn alw am ddosbarthiadau Cymraeg ym Mhatagonia

"Rydyn ni'n mynd i geisio cynnig addysg feithrin bob bore a phrynhawn o'r flwyddyn nesaf ymlaen."

Bydd dosbarthiadau oedolion yn dal i fod yn Neuadd Dewi Sant.

A bydd y ganolfan newydd yn gartref i lyfrgell Gorsedd y Wladfa ac yn ganolfan gymdeithasol.
HEFYD:
Rhewlif Patagonia'n meirioli
28 Ebr 04  |  Newyddion
Patagonia'n hybu economi'r Ariannin
25 Maw 04  |  Newyddion
Pryder am ddysgu Cymraeg yn y Wladfa
09 Rhag 02  |  Newyddion
Y Cynulliad i helpu Cymraeg Patagonia
12 Rhag 02  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^