BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Mawrth, 2004, 15:31 GMT
Coleg i gau pedair adran?
Swansea University
Mae ymgynghori ers yr hydref, medd yr awdurdodau
Mae prifysgol yn penderfynu a fydd yn cau pedair adran.

Corff rheoli Prifysgol Abertawe sy'n penderfynu a fydd yn cau pedair adran, athroniaeth, cymdeithaseg ac anthropoleg, astudiaethau datblygu a chemeg.

Mae'r Is-Ganghellor, yr Athro Richard B Davies, wedi dweud ei fod am ganolbwyntio adnodau ac ehangu pynciau mwy poblogaidd.

Ond mae darlithwyr a myfyrwyr wedi dweud fod cwtogi'n bygwth statws y brifysgol.

Yn Ionawr y cefnogodd corff rheoli'r brifysgol y cynllun mewn egwyddor.

Ers hynny mae deisebau wedi eu hanfon a phrotestiadau wedi eu cynnal.

Mae undeb y darlithwyr, yr AUT, wedi gofyn i aelodau'r cyngor ymddiswyddo.

Yr honiad yw bod yr ailstrwythuro wedi ei gyhoeddi heb ymgynghori llawn.

Mae academwyr o brifysgolion a cholegau eraill wedi anfon llythyrau cefnogi.

Ond dywedodd yr Athro Davies fod yr ymgynghori wedi cychwyn ers yr hydref.

Yr Athro Richard B Davies
Yr Athro Davies: 'Myfyrwyr ar eu hennill'

Dywedodd y byddai'r adrannau hanes, Saesneg, daearyddiaeth, a chyfrifiaduron yn ehangu a 75 o swyddi'n cael eu creu o fewn y tair blynedd nesa.

Ni fyddai diswyddiadau gorfodol, meddai.

"Bydd myfyrwyr ar eu hennill oherwydd cyrsiau o'r safon ucha.

"O bryd i'w gilydd rhaid i bob prifysgol addasu eu cyrsiau oherwydd galw'r myfyrwyr."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^