BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 21 Mawrth, 2004, 16:57 GMT
Tai cyngor: 'Angen arolwg'
Plas Madog, Wrecsam
Mae angen moderneiddio nifer o dai cyngor yn Wrecsam

Mae Arweinydd Cyngor Wrecsam, Shan Wilkinson, wedi galw ar Lywodraeth y Cynulliad i gynnal arolwg i ddarganfod pam y pleidleisiodd tenantiaid Wrecsam i aros gyda'r cyngor yn hytrach na throsglwyddo perchnogaeth eu tai i gymdeithas dai.

Yn l y gyfraith mae tenantiaid yn cael yr hawl i bleidleisio ar unrhyw fwriad i drosglwyddo perchnogaeth.

Yn Wrecsam pleidleisiodd y tenantiaid o bron i 59% i 41% yn erbyn trosglwyddo perchnogaeth y 13,000 o dai cyngor yn y dref i Dai Wrecsam.

O ganlyniad mae'n rhaid i'r cyngor ddod o hyd i 274m i godi safon eu stoc tai i gwrdd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2012, ond ni all fenthyg y cyfanswm hwn.

Mae'n broblem na fyddwn ni fel cyngor yn gallu ei datrys
Shan Wilkinson, Arweinydd Cyngor Wrecsam
A chadarnhaodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Edwina Hart, yr wythnos diwethaf na fyddai penderfyniad tenantiaid Wrecsam yn arwain at arian ychwanegol gan Lywodraeth y Cynulliad.

Wrth siarad wedi'r bleidlais dywedodd Ms Wilkinson fod y cyngor yn parchu penderfyniad y tenantiaid.

Yna ar raglen The Politics Show ddydd Sul dywedodd Ms Wilkinson "mae'n broblem na fyddwn ni fel cyngor yn gallu ei datrys.

"Fe fydd yn rhaid i ni weithio gyda Llywodraeth y Cynulliad i ddod o hyd i atebion..."

3bn

Mae trosglwyddo tai cyngor yn creu tipyn o drafferthion i nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae angen gwerth 3bn o waith adnewyddu ar dai cyngor yng Nghymru.

Ffigwr yw hwn sydd wedi ei seilio ar amcangyfrifiad Llywodraeth y Cynulliad o'r 183,000 o gartrefi sy'n eiddo i'r awdurdodau lleol.

Mae rheolau llym gan y Trysorlys yn cyfyngu ar y cyfanswm o arian y gall cynghorau ei fenthyg i dalu am y gwaith adnewyddu, sydd yn rhoi pwysau ychwanegol arnyn nhw i gwrdd 'r Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2012.

Cyngor Pen-y-bont yw'r unig awdurdod yng Nghymru i drosglwyddo ei holl stoc o dai i gymdeithas dai.

Does dim rhaid i'r cymdeithasau hyn ddilyn yr un rheolau ag awdurdodau lleol ac felly maen nhw'n gallu benthyca arian.

Adnewyddu

Ym mis Medi 2003 fe ddaeth Valleys to Coast Housing yn berchnogion ar yr holl dai cyngor yn awdurdod Pen-y-bont, 6,500 i gyd.

Mae wedi benthyg arian gan gymdeithasau adeiladu a'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd.

Bwriad y gymdeithas dai yw gwario 37m ar adnewyddu'r tai yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Mae Cyngor Caerdydd wedyn wedi gwrthod trosglwyddo perchnogaeth.

Mae'n honni ei fod yn un o'r ychydig, os nad yr unig awdurdod ym Mhrydain, i adeiladu tai cyngor newydd.

Dywed nad oes angen trosglwyddo'r tai yn yr awdurdod gan ei fod yn llwyddo i gyrraedd y targed i godi safonau dros y ddegawd nesaf.




CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^