BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 8 Awst, 2004, 12:59 GMT 13:59 UK
'Eisteddfod Casnewydd wedi gosod y safon'
Paul Flynn AS
'Mae'r Eisteddfod wedi datblygu i fod yn un o wyliau gorau Ewrop'

Mae Eisteddfod Casnewydd wedi gosod y safon y bydd raid i bob Eisteddfod arall yn y dyfodol geisio ymgyrraedd hi.

Dyna ddywedodd Paul Flynn AS Casnewydd fore Sul.

Ond dywedodd, hefyd, fod y pafiliwn yn rhy fawr a dylid cael un llai, ac y dylid cael mwy o weithgareddau o gwmpas y Maes.

Er hynny, roedd hi yn llwyddiant sylweddol - yn ddiwylliannol a chymdeithasol, meddai.

Dywed bod cyfanswm y rhai fynychodd yr Eisteddfod - er iddi fod mewn ardal Seisnig - gystal 'r ffigyrau cyfartaledd gafwyd yn Eisteddfodau de Cymru dros y 15 mlynedd diwethaf.

"Mae hyn yn dda iawn wedi cyfnod o ddirywiad diweddar," meddai Mr Flynn.

Nid rhywbeth i wneud neu golli arian yw'r Eisteddfod. Mae'n bwysicach na hynny. Mi wnaiff arian ddilyn llwyddiant
Paul Flynn AS
"Roedd y Maes yng Nghasnewydd yn ddathliad gwych o gerddoriaeth, llenyddiaeth a dawns.

"Roedd y perfformidau anffurfiol y tu allan i'r pafiliwn a'r canolfannau bwyd a diod yn fyw tan yn hwyr gyda'r eisteddfodwyr llon yn canu a chymdeithasu."

Ychwanegodd, er y bydd y pafiliwn yn parhau i fod yn ffocws i'r gweithgareddau, y dylid ei leihau i draean ei faint erbyn hyn.

Dylid yn y dyfodol, meddai, ehangu'r canolfannau perfformio allanol a'u gwneud yn addas i bob tywydd.

"Bob blwyddyn mae'r Eisteddfod yn adfywio a bywiogi enaid y genedl," medd Mr Flynn.

"Roedd Casnewydd ar ei gorau wrth gynnal gŵyl anghofiadwy a rhyfeddol.

"Roedd yr awyrgylch ar y Maes yn well eleni.

"Roedd yr Orsedd yno, roedd yna ddigwyddiadau - a chwrw.

"Roedd yna lwyfannau agored ar gyfer dawnsio a chanu.

Awyrgylch

"Roedd holl awyrgylch y Maes wedi newid."

Ond ychwanegodd bod gormod o sylw wedi ei roi i faterion ariannol.

"Nid rhywbeth i wneud neu golli arian yw'r Eisteddfod. Mae'n bwysicach na hynny. Mi wnaiff arian ddilyn llwyddiant."

Dywedodd Mr Flynn mai Eisteddfod 1953 oedd y gyntaf iddo ymweld hi am wythnos gyfan.

"Yn honno roedd yna ffraeo am arian a'r iaith wedi i gr gael caniatad i ganu mewn Almaeneg.

"Mae'r dadlau'n parhau ond mae'r Eisteddfod wedi datblygu i fod yn un o wyliau gorau Ewrop."

 • Daeth 148,178 o bobol i'r Eisteddfod eleni. Mae hyn yn cymharu Meifod 2003 - 175,390 a Thyddewi 2002 - 126,761.

 • CASNEWYDD A'R CYLCH 2004

  O'R MAES

  CEFNDIR

  YR ORSEDD

  O'R ARCHIF


  ORIELAU

  GWEFAN

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^