BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Mawrth, 2004, 06:49 GMT
'Rhai plismyn o blaid ymgyrch losgi'
Gweddillion tŷ haf ar lethrau'r Wyddfa
Ymgyrch: Llosgwyd dros 100 o dai haf yn yr wythdegau

Roedd rhai yn yr heddlu yn cefnogi gweithredoedd Meibion Glyndŵr, medd cyn-dditectif a chyn-bennaeth CID Heddlu Gogledd Cymru.

Ar raglen Taro Naw BBC Cymru mae Gareth Jones, un o'r rhai oedd yn arwain yr ymchwiliad i'r achosion na chafodd eu datrys, yn trafod hyn peth yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Bum mlynedd ar hugain yn l y dechreuodd ymgyrch Meibion Glyndŵr yn erbyn tai haf.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfweliad gyda Mr Jones sy'n dweud fod rhai o fewn yr heddlu, ond tu allan i'r uned arbennig oedd yn ymchwilio i'r ymosodiadau, yn cefnogi gweithredoedd Meibion Glyndwr.

Mae hefyd yn dweud bod eraill o fewn yr heddlu yn cydymdeimlo 'r pryderon oedd am y sefyllfa dai yng Nghymru a'r dirywiad yn y Gymraeg - y ffactorau wnaeth sbarduno Meibion Glyndwr.

"Rhaid i chi gofio mai aelodau o'r cyhoedd ydi'r heddlu, sydd wedi ymaelodi 'r heddlu, felly mae ganddyn nhw'r un teimladau 'r cyhoedd," meddai.

"Roedd yn amser cyffrous ond amser anodd iawn i'r heddlu.

"Ar y pryd roedd yna bwysau gwleidyddol.

Gareth Jones
Gareth Jones: 'Pwysau gwleidyddol ar yr heddlu'
"Beth oedd ganddoch chi oedd terfysgwyr yng Nghymru yn torri'r gyfraith, noson ar l noson, ac roedd pwysau ar y prif gwnstabl i ddal pwy bynnag oedd yn gyfrifol."

Mae Mr Jones yn sn am ei ddamcaniaethau personol ynglŷn 'r ymgyrch ac mae'n llunio map o le y cred yr oedd aelodau Meibion Glyndŵr yn byw, yn seiliedig ar batrwm yr ymosodiadau.

Yn y rhaglen mae'n sn am agwedd yr heddlu at yr ymgyrch, yn benodol y rhai yn yr uned wrth iddyn nhw ymchwilio i'r achosion o losgi tai haf.

"Does yna ddim dwywaith fod yna rai heddlu y tu allan i'r uned yma oedd yn gefnogol i'r hyn oedd yn mynd ymlaen.

"Roedd rhaid i ni gydweithredu a chydweithio efo'r bobol hynny, ond doedd neb yn hollol agored ar y pryd, wrth gwrs."

 • Taro Naw, nos Fawrth, Mawrth 9
  S4C am 8.25pm.
 • HEFYD:
  1979: Siom a llwyddiant
  05 Tach 03  |  Newyddion


  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^