BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Awst, 2004, 15:08 GMT 16:08 UK
'Anrhydedd arbennig' i Selwyn
Selwyn Griffiths
Archdderwydd newydd: Selwyn Griffith

Y Prifardd Selwyn Griffith sydd wedi cael ei ethol yn Archdderwydd newydd.

Mae'n olynu'r Prif Lenor Robyn Lewis pan ddaw ei gyfnod i ben yn seremoni croesawu Eisteddfod Abertawe y flwyddyn nesaf.

Bydd Mr Griffith yn arwain ei seremoni gyntaf yn Eisteddfod Eryri ym Mangor yn 2005.

Roedd dau brifardd wedi ymgeisio am y swydd, Mr Griffith a'r Prifardd Gwynn ap Gwilym.

"Dwi ddim wedi sobri eto ers cael gwybod," meddai ar Űl i'r cyhoeddiad gael ei wneud yng nghyfarfod Gorsedd y Beirdd ddydd Gwener.

"Dwi'n siwr y caf funud o dawelwch ac amser i ystyried y penderfyniad.

Robyn Lewis yn rhoi Selwyn Griffith ar ben ffordd
Newydd a'r hen: Selwyn Griffith a Robyn Lewis

"Yn sicr, mae'n brofiad arbennig iawn ac yn anrhydedd arbennig.

"Wnes i ddim breuddwydio erioed y byddwn rhyw ddydd yn Archdderwydd."

Mr Griffiths enillodd y Goron yn Eisteddfod Dyffryn Conwy yn 1989.

"Roeddwn wedi breuddwydio cael ennill y Goron ond erioed wedi meddwl y byddwn ni'n Archdderwydd," meddai'r dyn sy'n byw ym Mhenisarwaun ger Caernarfon ond a ddaw'n wreiddiol o Fethel.

"Dwi'n edrych ymlaen at yr Eisteddfod gynta i mi fel Archdderwydd, yn Eryri, ar fy llibart fy hun i bob pwrpas.

TÓm ffwtbol

"Mae fel tÓm ffwtbol yn chwarae adre ac felly mae'n gysur mawr."

Dywedodd bod sawl person wedi gofyn iddo a fyddai'n dweud unrhyw beth dadleuol fel ei ragflaenydd.

"Fe fydda i'n osgoi creu helynt," meddai. "Dwi ddim yn mynd i ddweud dim byd dadleuol.

"Ond os y bydda i'n dweud unrhyw beth dadleuol, a gobeithio na fydda i, yna dweud rhywbeth sy yn fy nghalon i y bydda i.

"Nid dweud beth bynnag er mwyn ennill penawdau y bydda i."

CASNEWYDD A'R CYLCH 2004

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF


ORIELAU

GWEFAN


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^