BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Awst, 2004, 16:30 GMT 17:30 UK
Ceisio gwyliau ar Ddydd Dewi
Adam Price,
Adam Price ydi un o'r rhai sy'n cefnogi'r syniad

Cafodd ymgyrch newydd ei lansio ar y Maes yng Nghasnewydd ddydd Iau i geisio cael diwrnod o wyliau ar ddiwrnod cenedlaethol nawddsant Cymru.

Adam Price o Blaid Cymru a Henry Jones-Davies, golygydd cylchgrawn Cambria, oedd yn rhoi dechrau i'r ymgyrch, Amdani!

Bwriad Amdani! ydi lobo'r Llywodraeth yn San Steffan er mwyn dangos cryfder teimlad pobol Cymru tuag at gael diwrnod o wyliau.

Ar hyn o bryd does yna ddim diwrnod o wyliau swyddogol er bod nifer o gyrff gan gynnwys Cambria, Plaid Cymru, Cyngor Ynys Mn a chwmni cyfieithu Testun yn rhoi gwyliau i'w staff.

Eisoes mae'r Cynulliad wedi dweud ei fod yn gefnogol i gael diwrnod o wyliau ond nad oes modd iddo basio'r ddeddfwriaeth.

Y bwriad, yn l Mr Price, yw ceisio ennyn diddordeb a chasglu cefnogaeth fel y gall y llywodraeth yn San Steffan ddeddfu.

Ar hyn o bryd maen nhw'n anwybyddu'r mater, meddai.

Roedd Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain, wedi galw ar i'r Cynulliad ymgynghori'n llawn gyda byd busnes cyn i unrhyw benderfyniad gael ei wneud.

"Mae dwylo'r Cynulliad yn y Bae wedi eu clymu yn l Rhodri Morgan, does ond gobeithio y bydd modd i Lywodraeth San Steffan wneud rhywbeth," meddai Mr Price.

"Rydyn ni wedi lansio gwefan a fydd, gobeithio, yn ennyn cefnogaeth a hynny yn fwy na'r chwech ysgrifennodd at y llywodraeth yn gofyn am ddiwrnod o wyliau ar Ddydd San Sir.

"Dwi'n gobeithio y byddwn yn gallu dangos bod cefnogaeth yma yng Nghymru i'r mater.

"Mae Cymru a gweddill Prydain yn cael llai o wyliau banc na'r un wlad arall yn Ewrop; dim ond gofyn am gael chwarae teg rydyn ni."

Ychwanegodd y byddai Amdani! yn galw am gefnogaeth eang yng Nghymru.

Eisoes ar y Maes ddydd Llun mae Nick Bourne o'r Ceidwadwyr Cymreig wedi dangos ei gefnogaeth i'r un syniad.

CASNEWYDD A'R CYLCH 2004

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF


ORIELAU

GWEFAN

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^