BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Awst, 2004, 14:51 GMT 15:51 UK
Medal i wyddonydd enwog
Dr Glyn O Phillips
Cyfraniad mawr: Dr Glyn O Phillips

Am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod yng Nghasnewydd mae'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg wedi ei chyflwyno.

Dyma'r tro cyntaf i'r wobr gael ei rhoi a hynny am fod y pwyllgor lleol yn dymuno anrhydeddu rhywun a rhoi mwy o sylw a pharch i faes gwyddoniaeth yng Nghymru.

Y gŵr dderbyniodd y fedal oedd Yr Athro Glyn O Phillips o Gaerdydd.

Dywedodd Llywydd Llys yr Eisteddfod ei fod yn yn deilwng iawn o'r anrhydedd.

"Nid yn unig y mae ei gyfraniad i'r byd gwyddonol i'w werthfawrogi ond hefyd ei gyfraniad i ddiwylliant Cymru," meddai R Alun Evans.

Cafodd Yr Athro Phillips ei eni yn Rhosllannerchrugog yn 1927 ac wedi ei addysg yn Ysgol Ramadeg Rhiwabon graddiodd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn cemeg ym Mangor.

'Anrhydedd arbennig'

"Mae'r fedal yma yn anrhydedd arbennig iawn," meddai.

Derbyniodd ddoethuriaeth mewn Athroniaeth ac yna mewn gwyddoniaeth am ei waith ymchwil mewn carbohydradau.

Enillodd gymrodoriaeth i Sefydliad Ynni Atomic Harwell ac ar l dwy flynedd yno ymunodd staff Coleg y Brifysgol yng Nghaerdydd yn 1954.

Cafodd ei benodi'n Uwch-ddarlithydd mewn Cemeg yno.

Ar l bod yn Athro Cemeg ym Mhrifysgol Salford aeth i Nigeria yn 1970 i sefydlu Prifysgol Benin ac ef oedd yr is-ganghellor cyntaf.

Roedd yn dymuno dychwelyd i Gymru ac yn 1975 cafodd ei benodi yn Brifathro cyntaf Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru.

Ar hyn o bryd fe yw Cadeirydd Trosglwydd Ymchwil Cyf a Chwmni Ymchwil Hidrocolloid Phillips Cyf ac ymgynghorydd i sawl sefydliad diwydiannol.

Cyhoeddodd nifer o erthyglau am ei faes arbenigol, effaith pelydrau niwclear ar feinwe dynol a saerno bio-ddefnyddiau newydd ar gyfer gwella clwyfau.

Mae'n awdur neu'n olygydd 43 o lyfrau.

Ym Mehefin 2003 fe sefydlwyd Canolfan Ymchwil Glyn O Phillips yn Athrofa'r Gogledd Ddwyrain lle mae'n dal i ymchwilio.

CASNEWYDD A'R CYLCH 2004

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF


ORIELAU

GWEFAN


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^