BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Mawrth, 2004, 16:25 GMT
Dyn o Nigeria yn cludo offer i dwyllo
Arian
Mae'r troseddwyr yn gofyn i bobol am help i drosglwyddo symiau mawr o arian

Cyfaddefodd dyn o Nigeria, a gafodd ei arestio wedi i swyddogion diogelwch ei archwilio cyn iddo ddal llong o borthladd Caergybi, fod ganddo offer ar gyfer twyllo.

Mae hyn yn ymwneud thwyll ariannol byd eang.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod gan Peter Okoeguale, 33, wraig a phlentyn yn Iwerddon.

Mae wedi ei gadw yn y ddalfa hyd nes y bydd yn cael ei ddedfrydu.

Ef yw'r person cyntaf i gael ei erlyn yng ngogledd Cymru am y twyll sydd yn cael ei adnabod fel y twyll Nigeriaidd 419.

Mae miloedd o negeseuon yn ymwneud 'r twyll hwn yn cael eu hanfon yn ddyddiol ar draws y byd.

Mae'r troseddwyr yn gofyn i bobol am help i drosglwyddo symiau mawr o arian o Nigeria yn gyfnewid am gyfran sylweddol.

Mae'r dioddefwyr wedyn yn cael eu twyllo i drosglwyddo arian gan gredu fod ei angen i ymdrin ag anhawster.

Ni chafodd yr achos yn erbyn Okoeguale ei amlinellu.

Cwynion

Ond dywedodd Heddlu'r Gogledd ei fod wedi creu dogfennau a disgiau cyfrifiadurol ffug a oedd yn gallu chwilio gwefanau am gyfeiriadau e-bost er mwyn anfon negeseuon twyllodrus.

Dywedodd ditectif gyda'r heddlu twyll nad oedden nhw'n gallu sefydlu yn union faint o arian oedd o wedi ei gael.

Ond roedd dau ddioddefwr o'r math yma o dwyll yn America a'r Alban wedi colli degau o filoedd o bunnau.

Mae heddlu twyll Heddlu'r Gogledd erbyn hyn yn derbyn o leiaf 15 o gwynion yr wythnos gan y cyhoedd ynglyn thwyll 419.

Ond dywed swyddogion fod dioddefwyr yn aml yn teimlo gormod o embaras i roi gwybod iddyn nhw eu bod wedi eu twyllo.

Maen nhw'n cynghori pobol i beidio ag ymateb i lythyrau na negeseuon e-bost 419.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^