BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Awst, 2004, 16:35 GMT 17:35 UK
Coron i gerdd Streic y Glowyr
Jason Walford Davies
Jason Walford Davies: Streic y Glowyr wedi gadael argraff arno

Darlithydd ym Mangor, Jason Walford Davies, sydd wedi ennill y Goron yn yr Eisteddfod yng Nghasnewydd am gerdd i gofio Streic y Glowyr.

Roedd ei bryddest ar y testun Egni.

Roedd 28 o gasgliadau wedi cyrraedd y beirniaid, T James Jones, Dylan Foster Evans ac Alan Llwyd.

Wedi cyfaddawd cytunodd y beirniaid y dylai'r Goron gael ei rhoi i Brynach.

Dim ond ei bryddest oedd yn gyntaf neu'n ail gan y tri beirniad a dywed y feirniadaeth bod y gwaith buddugol yn cael ei goroni "gyda llawer mwy o glod ac anrhydedd nag arfer".

Dyma fardd grymus, cynnil a disgybledig ac mae'r llinellau'n plethu'n gryf ond yn gain i'w gilydd
Y beirniaid
Dyma'r tro cyntaf i'r Dr Davies, darlithydd yn y Brifysgol ym Mangor, gystadlu am y Goron.

Yr hyn a'i symbylodd oedd ei awydd i goffu Streic y Glowyr (1984-5) a thalu teyrnged i'w dad-cu, Brinley Powell, a fu'n gweithio yng nglofa Pentre Mawr, Pontyberem, Sir Gaerfyrddin.

Fe wnaeth y streic argraff ddofn ar y bardd a oedd yn ei arddegau ar y pryd ac fe gafodd ei ysgogi i ddathlu yn y dilyniant yma "wrhydri arwrol y streicwyr a'u teuluoedd".

"Difodiant fu'r dychwelyd", chwedl y gerdd, i'r pyllau glo flwyddyn wedi dechrau'r streic.

Mae'r dilyniant yn coffu unigolyn, tad-cu y bardd, a ffordd o fyw gymunedol lofaol ddiflanedig.

"Dyma fardd grymus, cynnil a disgybledig ac mae'r llinellau'n "plethu'n gryf ond yn gain i'w gilydd", meddai'r beirniaid.

'Meistr llwyr'

"Mae'n feistr llwyr ar ei gyfrwng ac mae llinellau ysgytwol ganddo.

"Os bydd bardd yn haeddu Coron erioed, Brynach yw hwnnw."

Cafodd Dr Davies ei eni yn Aberystwyth yn 1971 ond symudodd y teulu i Rydychen yn yr un flwyddyn cyn dychwelyd i Aberystwyth yn 1976.

Wedi gadael Ysgol Penweddig aeth i Adran y Gymraeg ym Mangor lle graddiodd yn 1993 a chafodd ei benodi'n ddarlithydd yno yn yr un flwyddyn.

Enillodd ddoethuriaeth am astudiaeth o ddylanwad y traddodiad llenyddol Cymraeg ar waith R S Thomas.

Ymhlith ei ddiddordebau mae pl-droed. Mae'n cefnogi tm Arsenal.

Mae'n mwynhau cerddoriaeth a theithio, yn enwedig i'r Eidal, ac yn byw ym Mangor gyda'i wraig Meinir.

CASNEWYDD A'R CYLCH 2004

O'R MAES

CEFNDIR

YR ORSEDD

O'R ARCHIF


ORIELAU

GWEFAN


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^