BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Awst, 2004, 06:26 GMT 07:26 UK
'Cam pwysig at gryfhau'r iaith'
Logo Cysgliad
Pecyn o offer iaith ar gyfer cyfrifiaduron yw Cysgliad

Mae pecyn meddalwedd iaith yn cael ei lansio ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghasnewydd ddydd Llun.

Cysgliad, pecyn o offer iaith Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron, yw penllanw prosiect Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Cymru Bangor.

Dywed y ganolfan ei fod yn "garreg filltir yn hanes y Gymraeg ym maes technoleg gwybodaeth".

Nod yw pecyn yw hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ac ymhlith y cyhoedd.

Un o brif elfennau'r pecyn yw Cysill 3, fersiwn newydd o'r gwirydd sillafu a gramadeg poblogaidd ynghŷd thesawrws newydd a geiriadur llygoden.

"Mae'r fersiynau cynharach o Cysill eisoes wedi profi o fudd mawr i ddefnyddwyr Cymraeg, ond mae gan Cysill 3 lawer o nodweddion ychwanegol sy'n fwy diweddar, soffistigedig ac effeithiol," meddai Bill Hicks, prif beiriannydd meddalwedd e-Gymraeg yng Nghanolfan Bedwyr.

"Mae Cysill 3 yn gweithio'n well gyda'r systemau cyfrifiadurol diweddaraf yn rhedeg ar Windows 98, NT , 2000, ME ac XP.

"Yn sicr, mae hwn yn becyn arloesol tu hwnt ym maes meddalwedd iaith."

'Cam pwysig'

Elfen arall o Cysgliad yw Cysgeir, sef Cysgair a chasgliad o eiriaduron electronig eraill.

Mae'r pecyn yn cynnwys casgliad o feddalwedd rhydd Cymraeg OpenOffice, Gwe-lywiwr Mozilla ac UniRed.

Hywel Williams, AS Caernarfon, a Nia Parry, cyflwynydd Cariad@Iaith ac aelod o Fwrdd yr Iaith, sy'n lansio'r pecyn brynhawn Llun.

Dywed Mr Williams fod y pecyn "yn gam pwysig tu hwnt tuag at gryfhau'r Gymraeg ym myd technoleg a chyfrifiaduron."

"Mae'n galonogol gweld mor flaengar yw'r feddalwedd iaith sy'n deillio o Gymru, a braf ydi gweld Canolfan Bedwyr ar flaen y gad yn hyn i beth," meddai.

"Dyma'n sicr y ffordd ymlaen i sicrhau bod y Gymraeg yn esblygu ac yn cael ei moderneiddio law yn llaw datblygiadau technolegol."

"Dwi'n gweithio llawer gyda dysgwyr ac mi fydd y pecyn yn sicr o ddefnydd iddyn nhw," meddai Ms Parry.

"Ond mae'n bwysig i ddefnyddwyr y Gymraeg yn fwy cyffredinol, yn sefydliadau, busnesau, mudiadau cymunedol ac unigolion.

"Dwy'n sicr y bydd Cysgliad yn helpu ac yn annog mwy o bobol i wneud defnydd helaethach o'r Gymraeg."
HEFYD:
'Dod 'r iaith i fywyd pob dydd'
28 Meh 04  |  Newyddion
Hwb i'r iaith ym myd technoleg
23 Ion 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^