BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Mawrth, 2004, 07:04 GMT
Dysgu Cymraeg: Tiwtoriaid yn brin
Tiwtor
Dysgu gwersi?: Mae tiwtoriaid yn brin
Mae rhestr aros hir o bobol sydd am ddysgu'r Gymraeg yn yr ardal sy'n croesawu'r Brifwyl eleni.

Mae trefnydd y gwersi yng Ngwent wedi dweud fod y sefyllfa'n argyfyngus.

Ar hyn o bryd dyw e ddim yn gallu cynnig lle ar gwrs i bawb sydd am ddysgu'r iaith.

"Ry'n ni'n gorfod dweud ein bod ni'n flin am nad oes dosbarthiadau ar eu cyfer nhw," meddai Trefnydd Cymraeg i Oedolion hen sir Gwent, Geraint Wilson-Price.

"Dyw hyn ddim yn deg iddyn nhw a dyw hyn ddim yn rhoi neges dda."

Dim ond...40 o diwtoriaid llawn-amser sy 'na
Ann Jenkins, ELWa
Does dim gobaith ateb y galw yn y flwyddyn sy'n dod, meddai, oni bai fod ELWa a Llywodraeth y Cynulliad yn ymdrechu i sicrhau fod mwy o diwtoriaid llawn-amser.

Mae'n ofni y bydd mwy o broblemau yn yr haf.

Bydd mwy o alw, meddai, am wersi Cymraeg wedi i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld Chasnewydd.

Mae cyflogi tiwtoriaid rhan-amser yn opsiwn, meddai, pe bai modd cael digon ohonyn nhw.

Ond mae gweithwyr yn y maes o'r farn fod angen newid y system, a sicrhau arian i dalu am diwtoriaid llawn-amser ym mhob ardal.

Mae arbenigwyr o'r farn y gallai hyn gyfrannu'n fawr at y nod o godi nifer y siaradwyr Cymraeg erbyn y cyfrifiad nesaf.

Ry'n ni'n gorfod dweud ein bod ni'n flin am nad oes dosbarthiadau ar eu cyfer nhw (dysgwyr)
Geraint Wilson-Price
"Mae 'na broblem," meddai Ann Jenkins o Uned Ddwyieithog ELWa.

"Mae diffyg adnoddau.

"Dim ond 700 o diwtoriaid rhan-amser sy 'na a 40 o rai llawn-amser.

"Ond fyddwn ni ddim yn gallu gwneud gwahanaieth yn ystod y misoedd nesa."

Dywedodd fod 3.4m ar gael at Gymraeg i Oedolion.

"Y gobaith yw y bydd hwn yn cynyddu."
HEFYD:
Iaith: 'Mwy na geiriau gwych'
15 Maw 04  |  Newyddion
Athletwraig yw'r dysgwr gorau
13 Maw 04  |  Newyddion
Arolwg mwya o ddefnydd iaith
10 Maw 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^