BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 15 Mawrth, 2004, 06:52 GMT
Iaith: 'Mwy na geiriau gwych'
Iaith
Mwy na rhethreg?: '...dirywiad yn y broydd Cymraeg'

Ni fydd Llywodraeth Cynulliad Cymru'n gwarchod yr iaith heb bolis´au pellgyrhaeddol, meddai arbenigwr iaith.

Hwn oedd testun darlith gyhoeddus Iaith Pawb Iaith Braidd Neb yr Athro Colin Williams ym Mhrifysgol Cymru Bangor nos Lun.

Mae'n awdurdod rhyngwladol ar bolisi iaith yng Nghymru ac ar bolisi dwyieithog yn Ewrop ac yng Nghanada.

Croeso gofalus a roddodd i fentrau diweddar, gan gynnwys Iaith Pawb, cynllun gweithredu cenedlaethol Llywodraeth y Cynlluniad ar gyfer Cymru Ddwyieithog.

Dywedodd ei fod yn cydnabod pa mor bwysig oedd ymrwymiad y Cynulliad Cenedlaethol i greu Cymru ddwyieithog.

Hwyrach y bydd gennym fwy a mwy o bobol yn medru siarad Cymraeg mewn llai a llai o sefyllfaoedd go-iawn...
Yr Athro Colin Williams
Eto nododd na fyddai'r cynlluniau gwario'n troi rhethreg yn ffaith.

Yn benodol, nododd y diffyg gwariant ar addysg a hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg, a dirywiad y broydd Cymraeg.

"Mae Iaith Pawb yn ddatganiad gwleidyddol derbyniol iawn o ymrwymiad y llywodraeth i ehangu mynediad at y Gymraeg a'i gwneud felly yn elfen annatod o gymdeithas," meddai.

"Er hynny, ychydig a ddywed am ddyfnhau'r profiad o ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith bob-dydd yn y byd gwaith.

"Dyma'r eironi a diffrwythdra'r meddylfryd presennol.

'Dal ei thir'

"Hwyrach y bydd gennym fwy a mwy o bobol yn medru siarad Cymraeg mewn llai a llai o sefyllfaoedd go-iawn lle mae'n ddewis iaith naturiol ar gyfer cyfathrebu."

Doedd neb ar gael o'r Cynulliad i roi sylw.

Dadleuodd yr Athro Williams fod angen polis´au pellgyrhaeddol a chryn fuddsoddiad yn ogystal Ô geiriau gwych os oedd y Gymraeg am weithredu fel unrhyw fath o iaith swyddogaethol yn yr economi, ac os oedd am ddal ei thir mewn cymunedau oedd o dan fygythiad.

Roedd y ddarlith ym Mhrif Ddarlithfa'r Celfyddydau, Prifysgol Cymru Bangor, am 5:30pm
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^