BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Mawrth, 2004, 18:06 GMT
Erlyn llosgi tai haf: Llugoer
Gweddillion tŷ haf ar lethrau'r Wyddfa
Ymgyrch: Llosgwyd dros 100 o dai haf yn yr wythdegau

Ymateb llugoer sy wedi bod i'r newyddion bod Heddlu'r Gogledd yn ailystyried y dystiolaeth yn ymwneud ag ymgyrch losgi Meibion Glyndwr.

Nos Fawrth, datgelodd rhaglen materion cyfoes BBC Cymru Taro Naw bod ditectifs yn gobeithio y bydd y dechnoleg ddiweddara'n eu galluogi i ddal pwy bynnag fu'n gyfrifol am gyfres o danau dros gyfnod o 14 blynedd.

Ond dywedodd y cyn-Weinidog yn y Swyddfa Gymreig, Rod Richards, y byddai'n annoeth crafu hen grachen.

Rhwng 1979 a 1993, cafodd cannoedd o danau eu cynnau'n enw Meibion Glyndwr.

Tai haf oedd y targedau yn amlach na pheidio.

Rod Richards
'Byddai'n rhoi rhyw fath o ffocws newydd i bobol sy'n cefnogi trais '
Dim ond un gafodd ei garcharu mewn cysylltiad ‚'r ymgyrch - SiŰn Aubrey Roberts.

Cafwyd o'n euog o anfon dyfais ffrwydrol trwy'r post.

Ond awgrym Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd Clive Woolfendale ar y rhaglen oedd y gallai'r dechnoleg ddiweddara, fel DNA, eu harwain at ddal rhagor o bobol.

Serch hynny, mae nifer o bobol yn amau gwerth ail agor yr ymchwiliad.

Yn eu plith mae Rod Richards fu'n weinidog Ceidwadol yn y Swyddfa Gymreig ddechrau'r 1990au.

Annoeth

"Rwyn teimlo mai annoeth fyddai erlyn unrhyw un os oes yna dystiolaeth yn eu herbyn oherwydd ar ddiwedd y dydd mae'n rhaid i Wasanaeth Erlyn y Goron orfod ystyried a fyddai erlyn rhywun o les y cyhoedd ac mae gyda fi amheuon mawr am hyn.

"Rwyn dueddol o gredu yn y ddihareb 'na ddeffro'r ci sy'n cysgu'.

"Rwyn ofni, pe byddai hyn yn mynd yn ei flaen, y byddai'n rhoi rhyw fath o ffocws newydd i'r bobol hynny sy'n cefnogi trais ac yn credu fod Meibion Glyndwr yn rhyw fath o arwyr."

Cafwyd Dewi Prysor yn ddieuog gan reithgor yn Llys y Goron Caernarfon o gynllwynio i achosi ffrwydradau.

Mae o'n wfftio'r adroddiadau bod yr heddlu yn edrych eto ar y dystiolaeth gasglwyd yn ystod ymgyrch Meibion Glyndwr.

"'Swn i'n tybio fod ganddyn nhw'r union dystiolaeth roedd ganddyn nhw'r adeg honno, sef y nesa peth i ddim

"Mae'n rhaid iddyn nhw gael eu gweld yn ymateb i hyn.

"Erbyn fory, mi fydd y stori yma i gyd wedi diflannu i gyd fel eira."

Herio

Yn yr un modd, mae gan lywydd Cymdeithas y Cyfreithwyr, Peter Davies, amheuon ynglżn ‚ bwriad Heddlu'r Gogledd.

"Dwi'm yn meddwl bod yna unrhyw fath o dystiolaeth ar hyn o bryd sy'n caniatŠu I brif gwnstabl gogledd Cymru i herio unrhyw hyn

Ond mae Dai Davies, sy'n arbenigwr ar derfysgaeth yn mynnu bod yr heddlu'n iawn i ail ystyried unrhyw dystiolaeth sydd ganddyn nhw.

"Os ydy'r dystiolaeth yna mae'n iawn i'r heddlu gasglu'r dystiolaeth a'i roi i Wasanaeth Erlyn y Goron a chawn nhw benderfynu os ydyn nhw eisiau mynd ‚'r peth ymlaen.

"Mae yna ddyletswydd ar y prif gwnstabl os oes yna dystiolaeth gredadwy i gynnal ymchwiliad."

A phrynhawn Mercher, dywedodd dyn gafwyd yn ddieuog mewn achos ddechrau'r 1980a, o gynllwynio i osod dyfeisiadau ffrwydrol, y byddai'n barod i gynnig tystiolaeth DNA i Heddlu'r Gogledd er mwyn profi ei fod yn ddieuog unwaith ac am byth.

Roedd Adrian Stone yn un o ddeg o bobol gafodd eu cyhuddo yn 1983.

Dywed Heddlu Dyfed-Powys na fyddan nhw'n ail agor eu hymchwiliadau i weithgareddau Meibion Glyndwr.

Maen nhw bob hyn a hyn, medden nhw, yn adolygu troseddau difrifol sydd heb eu datrys ac os oes gwybodaeth newydd mi wnawn nhw ail agor achos.

Ond does dim tystiolaeth newydd i'w archwilio na thystion i'w holi, medden nhw.

Dydy Heddlu'r De ddim eto wedi ymateb.
HEFYD:
1979: Siom a llwyddiant
05 Tach 03  |  Newyddion
'Rhai plismyn o blaid ymgyrch losgi'
09 Maw 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^