BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Mawrth, 2004, 11:38 GMT
Arolwg mwya o ddefnydd iaith
Arwydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Mae Bwrdd yr Iaith yn archwilio'r defnydd o'r Gymraeg ledled Cymru

Bydd yr arolwg mwyaf o ddefnydd yr iaith Gymraeg yn dechrau mewn ychydig o wythnosau.

Bwriad Bwrdd yr Iaith Gymraeg yw archwilio'r defnydd o'r iaith ledled Cymru.

"Mae'r prosiect yn gyffrous," meddai Darpar Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Meirion Prys Jones.

"Am y tro cynta ers 10 mlynedd a mwy ry'n ni am gasglu gwybodaeth drylwyr i'r defnydd o'r Gymraeg ar lefel genedlaethol.

"Ry'n edrych ymlaen at siarad â phobol o Amlwch i Abertridwr ac o Brestatyn i Benfro dros y blynyddoedd nesaf."

Dywedodd fod cyfrifiad 2001 yn dangos fod 21% yn siarad Cymraeg a bod cyfran y bobol ifanc yn codi.

"Yr her at y dyfodol yw cynyddu'r niferoedd sy'n defnyddio¿r iaith yn weithredol yn eu bywyd beunyddiol.

"Er mwyn monitro cynydd, rhaid cymryd ciplun o'r sefyllfa gyfredol."

Bydd dros 7,500 o gartrefi yn cael eu holi ystod y cyfnod cyntaf, meddai.

Mae'r arolwg wedi dogfen Iaith Pawb Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n cyfeirio at yr angen i fonitro'r defnydd o'r iaith.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^