BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 28 Chwefror, 2004, 15:05 GMT
Eisteddfod: Alcohol ar y Maes
Pafiliwn yr Eisteddfod
Bwriad y newidiadau yw gwneud y maes yn fwy croesawgar

Bydd alcohol yn cael ei werthu ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni am y tro cyntaf erioed.

Dim ond ar y safleoedd gwerthu bwyd y bydd yn cael ei werthu, er na fydd rhaid prynu bwyd i gael diod.

Fe gafodd y penderfyniad hanesyddol ei wneud yng nghyfarfod arbennig Cyngor yr Eisteddfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn lle bu'r aelodau yn ystyried newidiadau i ehangu apÍl yr eisteddfod i'r dyfodol.

Dyma'r newidiadau mwyaf yn hanes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ar wah‚n i lythyr o wrthwynebiad oddi wrth Gofiadur yr Orsedd, Jams Nicholas, roedd aelodau'r cyngor yn croesawu 'r argymhelliad i ganiatŠu gwerthu alcohol ar y Maes.

"Fe fydd yna far symudol ar un neu ddau o'r mannau bwyd fel y gall pobol brynu alcohol gyda neu heb fwyd," meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

Roedd yn cytuno fod yna le i welliannau i wneud yr wyl yn fwy deniadol i rai nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg.

Addysgu

"Mae'n rhaid i chi gofio fod yr eisteddfod yn ddigwyddiad diwylliannol sy'n cael ei gynnal drwy gyfrwng iaith sy'n cael ei siarad gan leiafrif pobol Cymru.

"Mae'n rhaid i ni addysgu pobol Cymru - prun ai a ydyn nhw yn gallu siarad Cymraeg neu beidio.

"Mae angen i ni eu temtio i ddod i'r Eisteddfod a blasu'r wyl eu hunain."

Drwy fore dydd Sadwrn fe fu aelodau'r cyngor yn trafod manylion y newidiadau.

O ran gweinyddiaeth bydd corff newydd yn cael ei ffurfio sef bwrdd rheoli i fod yn gyfrifol am redeg y trefniadau o ddydd i ddydd.

Bydd y bwrdd yn cynnwys 15 o aelodau ac fe fydd y cyngor wedyn yn cael llai o gyfrifoldeb.

O ran wythnos yr Eisteddfod ei hyn fe fydd yna ail bafiliwn, neu arena, yn cael ei sefydlu i gynnal perfformiadau.

Prinder arian

Bydd seremonÔau'r orsedd yn cael eu hail wampio a bydd cynhyrchydd yn cael ei benodi ar gyfer y seremonÔau.

Unwaith y bydd y ddawns flodau yn cael ei chynnal.

Bydd seremoni Cymru a'r Byd yn cael ei ail wampio yn llwyr, y gymanfa ganu yn dod i'r Sul cyntaf a chyngerdd ar y nos Sadwrn olaf.

O ran y maes mi fydd yna sgriniau teledu anferth yn rhoi gwybodaeth, bydd yna dywyswyr ar gyfer pobol ddi-Gymraeg a mwy o arwyddion dwyieithog.

Bwriad y newidiadau yw gwneud y maes yn fwy croesawgar a deniadol i groestoriad ehangach o bobol.

Mae angen y newidiadau yma oherwydd prinder arian.

Gwnaeth Eisteddfodau Dinbych a Thyddewi golledion, ond mae'r broblem yn ddyfnach na hynny.

Mae grant Bwrdd yr Iaith wedi gostwng ac mae llai o bobol yn mynd i'r Eisteddfod.

'Diogelu hanfodion'

Oherwydd sefyllfa ariannol yr Eisteddfod comisiynodd Bwrdd yr Iaith, y Bwrdd Croeso a Chyngor y Celfyddydau gwmni o ymgynghorwyr annibynnol i edrych ar bob agwedd o'r brifwyl.

Cafodd adroddiad Dr Terry Stevens ei gyflwyno i Gyngor yr Eisteddfod fis Tachwedd.

Ers i'r adroddiad gael ei gyflwyno mae'r Eisteddfod wedi ffurfio tasglu a nifer o weithgorau i ystyried pob agwedd o'r adroddiad.

Ddydd Gwener bu'r tasglu yn cyflwyno argymhellion i'r Cyngor.

Cyn y cyfarfod ddydd Sadwrn dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, y byddai hanfodion yr Eisteddfod yn cael eu diogelu.

Er bod disgwyl newidiadau sylweddol i'r brifwyl, mi fydd hi'n parhau i deithio, meddai.

Mi fydd rhai o'r newidiadau yn digwydd eleni a'r gweddill dros bedair blynedd.

Hefyd ddydd Sadwrn bu i Orsedd y Beirdd gyflwyno eu hadroddiad nhw oedd yn cynnwys cael cerrig symudol yn y dyfodol ar gyfer seremoni cylch yr orsedd.

Ond bydd y cylch cerrig traddodiadol yn parhau i gael eu defnyddio ar gyfer seremonÔau cyhoeddi.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
John Meredith, BBC Cymru
"Newidiadau yn deillio o adroddiad Stevens"HEFYD:
Cynllun i boblogeiddio'r Orsedd
09 Chwef 04  |  Newyddion
Dim cyfraniad i'r Eisteddfod
02 Chwef 04  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^