BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 25 Chwefror, 2004, 13:13 GMT
Un driniaeth IVF am ddim
IVF
Gall unrhyw wraig rhwng 23 a 39 oed gael un driniaeth am ddim
Bydd cyplau anffrwythlon yn cael un cyfle i gael triniaeth ffrwythloni IVF am ddim o dan y gwasanaeth iechyd yn y dyfodol.

Y bwriad, medd Gweinidog Iechyd y Cynulliad, Jane Hutt, ac Ysgrifennydd Iechyd San Steffan, John Reid, ydi sicrhau cysondeb yn y driniaeth sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Mae pr o'r gorllewin wedi croesawu'r bwriad.

Penderfynodd Dana Edwards o Aberystwyth gael triniaeth 17 mlynedd yn l.

Ar y pryd dim ond triniaeth breifat oedd ar gael.

Cafodd hi a'i gŵr Richard, sy'n feddyg teulu, gefeilliaid wedi trydedd triniaeth.

Mae Dafydd a Fflur wedi dathlu eu pen-blwydd yn 16 oed erbyn hyn.

Salwch

"Dwi'n meddwl bod y bwriad diweddara yn syniad bendigedig," meddai Mrs Edwards.

"Rydyn ni'n amlwg wedi elw o'r driniaeth oedd ddim ar y gwasanaeth iechyd wrth gwrs.

"Mae unrhyw beth sy'n mynd i gynnwys pawb i'w groesawu a bydd yn codi calonnau lot fawr o bobol.

Mae un driniaeth yn costio tua 3,000 ac o feddwl bod un o bob saith teulu yn methu cael plant mae IVF yn costio llawer
Ceri Phillips, economegydd iechyd

"Mae'n rhaid i ni gydnabod bod anffrwythlondeb yn salwch a dylai pawb gael yr hawl i gael triniaeth.

"Gall pwysau gael eu rhoi ar berthynas, ar briodas, ffrindiau sy'n gallu cael plant ac ati.

"Os all un fforddio talu, yna digon teg.

"Dwi'n siwr y bydd nifer yn dal i ddewis talu am fod y rhestrau'n fyrrach ond mae angen triniaeth ar gyfer pawb hyd yn oed y rhai sy'n methu fforddio."

Dydi'r cynnig diweddara ddim yn gyson ag argymhellion newyddion sy'n cael eu cyhoeddi ddydd Mercher gan y Sefydliad ar Ragoriaeth Glinigol.

Maen nhw eisiau i'r gwasanaeth iechyd gynnig tri chyfnod o driniaeth IVF am ddim i'w cleifion.

Dywedodd Dr Edwards ei fod fel rhiant a meddyg yn croesawu'r ffaith bod y driniaeth ar gael ar y gwasanaeth iechyd.

"Mae'r system yn annheg gan mai dim ond rhai ardaloedd yn unig sy'n cynnig triniaethau ar y gwasanaeth iechyd.

"Mae'r mwyafrif o bobol yn methu cydnabod bod anffrwythlondeb yn salwch a rhaid cofio bod hyn yn gallu arwain at iselder ysbryd.

"Dwi'n teimlo ei bod yn deg i bawb gael cyfle i gael plant ac fe all hyn osgoi problemau iechyd eraill."

Rhannu arian

Dywedodd Ceri Phillips, economegydd iechyd, fod gwario arian ar y driniaeth yn gallu achosi mwy o broblemau am nad oedd driniaeth yn llwyddiannus bob tro.

Roedd rhaid gwario arian i gael ail a thrydedd triniaeth, meddai, ac roedd rhai'n grwgnach am fod angen gwario cymaint i gynnig driniaeth am ddim.

"Mae'n bosib y bydd nifer yn credu y dylsai'r arian gael ei wario ar driniaethau eraill fel cancr a fydd yn effeithio ar fwy o bobol, yn achub bywydau yn hytrach na chreu bywydau.

"Mae un driniaeth yn costio tua 3,000 ac, o feddwl bod un o bob saith teulu yn methu cael plant, mae IVF yn costio llawer.

"Efallai mai dyna sydd y tu l i benderfyniad John Reid, gan mai dim ond un pot o arian sydd ar gael a bod rhaid rhannu'r arian rhwng gwahanol driniaethau neu fe fyddai rhaid gwario llai ar wasanaethau eraill."

'Ddim yn ddigon'

Dywedodd Elfed Williams, trefnydd mudiad Infertility Network UK yng Nghymru, ei fod o blaid y bwriad diweddara.

"Dwi ddim yn meddwl bod un driniaeth yn ddigon.

"Roeddwn i'n eistedd ar fwrdd trafod ac fe wnaethon ni ddod i gytundeb bod tri chyfle yn well o edrych ar y wybodaeth wyddonol.

"Dwi'n croesawu bod cael un cyfle am ddim ar gael oherwydd mae 'na anghysondeb wedi bod, yn y gogledd a'r canolbarth yn bennaf.

"Doedd dim modd cael triniaeth ar y gwasanaeth iechyd yno a dim ond un neu ddau le yn y de. "
HEFYD:
25 mlynedd ers babi IVF cyntaf
25 Gorff 03  |  Newyddion
Babi 'parod' i br o Brydain
19 Meh 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^