BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Chwefror, 2004, 07:45 GMT
Canolfan hamdden: Pryder am asbestos
Canolfan Hamdden Abertawe
Canolfan Hamdden Abertawe: Atyniad poblogaidd ar un adeg

Mae adroddiad y mae BBC Cymru wedi ei ddarllen yn cadarnhau mai presenoldeb asbestos, y posibilrwydd o drydaneiddio, a'r perygl o dn, oedd y prif resymau am gau Canolfan Hamdden Abertawe.

Ddydd Iau mae 50 o weithwyr y ganolfan yn cael clywed y byddan nhw yn colli eu swyddi.

Ar un adeg roedd y ganolfan yn un o atyniadau ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

Ond yn Chwefror y llynedd penderfynodd Cyngor Abertawe gau'r adeilad wedi adroddiad beirniadol am gyflwr y ganolfan.

Ddydd Iau fe fydd rhaglen BBC Cymru, Dragon's Eye, yn datgelu manylion yr adroddiad hwnnw.

Mae'r adroddiad yn dweud fod asbestos gwyn wedi ei ddarganfod ledled yr adeilad a hefyd fod asbestos brown, sy'n fath mwy peryglus, yn bresennol mewn rhai llefydd.

Roedd yna rybudd y gallai'r asbestos fod wedi ei chwythu i gyfeiriad y pwll nofio.

Diffygion

Mae'r cyngor yn mynnu eu bod nhw wedi bod yn profi am asbestos yn y pwll ond fod dim wedi ei ddarganfod.

Mae Dr Dai Lloyd yn aelod Plaid Cymru o'r Cynulliad a hefyd yn gynghorydd sir yn Abertawe.

Mae o'n galw am ymchwiliad llawn i'r mater.

"Rydyn ni eisiau gwybod atebion i rai cwestiynau sylfaenol megis sut aeth y ganolfan hamdden i'r fath gyflwr, be' sy wedi digwydd i'r gwaith cynnal a chadw sydd wedi cael ei ariannu dros y blynyddoedd, a yw'n effeithiol, be' sy wedi digwydd, pam oedd o ddim yn effeithiol a sut y digwyddodd hyn," meddai.

"Be mae pobol Abertawe eisiau ei wybod ydi sut aeth y ganolfan i'r fath gyflwr."

Mae yna nifer o ddiffygion sylfaenol eraill wedi dod i'r amlwg.

Roedd glendid yn ddiffygiol, yn enwedig yng nghaffi'r ganolfan.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud nad oedd yr adeilad na'r systemau trydan wedi cael eu hatgyweirio'n briodol, a hynny dros gyfnod o chwarter canrif.

Wrth ymateb i hyn dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Fe gaeodd Cyngor Abertawe y ganolfan hamdden yn dilyn archwiliad manwl o gyflwr yr adeilad gan ymgynghorwyr.

"Mae'r adroddiad, a arweiniodd at y penderfyniad i gau, wedi bod ar gael i'r cyhoedd ers Rhagfyr 2003.

"O ganlyniad mae'r Cyngor wedi penderfynu datblygu cyfleuster hamdden a chynadledda ar y safle.

"Yr wythnos hon cyhoeddwyd fod 11 o gwmnau wedi mynegi diddordeb cadarn mewn ymuno 'r Cyngor i ddatblygu'r cyfleuster hwn."

Dragon's Eye, 20:30 dydd Iau, Chwefror 12, BBC 2W 23:35 dydd Iau, Chwefror 5, BBC 1 Cymru.
HEFYD:
Cadarnhau gwario 14m ar ganolfan
23 Rhag 03  |  Newyddion
Protest dros ganolfan hamdden
30 Tach 03  |  Newyddion
Canolfan hamdden i gau
13 Tach 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^