BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 9 Chwefror, 2004, 11:57 GMT
Cynllun i boblogeiddio'r Orsedd
Cerrig Yr Orsedd yn Y Barri
Gall y cerrig parhaol gel eu disodli gan rai symudol
Fe allai meini symudol, artiffisial, gael eu defnyddio yn Eisteddfodau'r dyfodol.

Wedi cyfarfod dros y penwythnos mae'n bosib y bydd 'na newid sylweddol i un o brif elfennau'r Eisteddfod Genedlaethol.

Ddydd Sadwrn fe wnaeth aelodau o Fwrdd yr Orsedd gyfarfod ac un o'r pynciau trafod oedd ystyried cynllun i ddefnyddio meini symudol yn y dyfodol.

Bwriad Bwrdd yr Orsedd ydi gwneud yr Orsedd yn fwy gweladwy a chodi proffil.

Mae'r meini yn pwyso tunelli yr un ac yn hynod o gostus i'w gosod mewn ardal lle bydd yr Eisteddfod yn ymweld Ô hi o'r newydd.

Mae cerrig Cylch yr Orsedd yn symbol o ymweliad yr Eisteddfod a'r ardal ac yn symbol o hynafiaeth ein traddodiad.

Ond mae'n bosib bydd y rhai artiffisial yn cael eu defnyddio a'u gosod ar Faes yr Eisteddfod yn lle mewn parc sydd weithiau rhai milltiroedd i ffwrdd.

Fe fyddai'n amod bod rhaid i'r meini symudol edrych fel rhai naturiol.... ac fe ddylid gwario ar mynd i'r gost o'u gwneud a'u gwneud yn iawn
Robyn Lewis

Nifer fechan o bobol ag eithrio aelodau'r Orsedd ei hun, sy'n mynd i wylio'r ddwy seremoni sy'n cael eu cynnal yn y Cylch.

Ar ddiwrnod braf yn ystod yr wythnos ar ddydd Llun a Gwener am 0900 y bydd y seremon´au yn cael eu cynnal.

Mae'r Bwrdd yn credu y gallai lleoli'r seremoni ar faes yr Wyl ei hun ac am 1100 yn mynd i ddenu mwy o dyrfa.

Wrth gwrs, fe fyddai rhaid i'r meini fod ar y maes bob blwyddyn i barhau gyda'r drefn.

Eleni mae'r meini yn digwydd bod ar Faes yr Eisteddfod yng Nghasnewydd.

Cerrig trwm

Mae Archdderwydd Cymru Dr Robyn Lewis yn gweld manteision defnyddio cerrig symudol ac yn credu bod hon yn ffordd i wneud yr Orsedd yn fwy gweladwy.

Beth ydi'ch barn chi. Gyrrwch e-bost i ni gan roi Gorsedd yn y pennawd.
neu gallwch lenwi'r ffurflen
"Ar ddiwedd pob Eisteddfod mae'r maes yn cael ei droi yn ˘l i beth bynnag oedd yno cynt, o bosib yn dir amaethyddol.

"Fe fyddai rhaid symud y meini ac mae'n amhosib gwneud hyn efo cerrig mor drwm.

"Fe fyddai gwneud cerrig o ffibr gwydr, neu beth bynnag a fydd yn edrych fel meini, yn llawer mwy manteisiol.

"Gallwn gadw'r meini a'u defnyddio y flwyddyn wedyn.
Archdderwydd Dr Robyn Lewis
Robyn Lewis: Gweld mantais

"Fe fyddai'n amod bod rhaid i'r meini symudol edrych fel rhai naturiol ac mae'n berffaith posib eu gwneud efo technegau sy'n cael eu defnyddio mewn ffilmiau.

"Wrth weld yr Orsedd ar y Maes, fe fydd pobol yn dod i ddysgu mwy am yr Orsedd."

Mae Llywydd Llys yr Eisteddfod Dr R Alun Evans o blaid y syniad.

"Fe fydd cael yr Orsedd ar Faes yr Eisteddfod yn ychwanegu at y bwrlwm ychwanegol."

Gan mai argymhelliad ydi hwn, aelodau'r Orsedd fydd yn penderfynu yn derfynol mewn cyfarfod yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis Awst.

Sylwadau


Cytuno y dyle Cerrig yr Orsedd fod yn blastig - gyda cerrig go iawn mae 'na waith cloddio a gosod sylfeini ac ati. Pan bod nhw'n cael eu gosod mewn parc maen nhw'n mynd a lle chwarae.
Alwyn Griffiths, Hen Golwyn

Awgrym y dylai'r Orsedd gael gwared o'r meini yn gyfan gwbl. Dychymyg Iolo Morganwg wnaeth greu'r syniad. Beth am blannu coeden derwydd yn lle cael meini?
Lynn Davies, Caerdydd

Yr ateb yw cael yr Eisteddfod mewn un lleoliad parhaol, allen nhw gael cerrig go iawn wedyn. Teimlo y dylai gwahanol ardaloedd noddi'r eisteddfod bob blwyddyn.
Anhysbys o Ddinbych

Dwi'n anghytuno Ô'r syniad o gael meini artiffisial, sy'n beryg o ddifetha'r Eisteddfod.
Hywel Griffiths, Gaerwen
HEFYD:
Yr Orsedd: Cerrig symudol?
07 Chwef 04 |  Newyddion
Dadl rheol dim alcohol yn parhau
29 Gorff 03 |  Newyddion
Bil plismona i'r Eisteddfod
21 Hyd 03 |  Newyddion
Dim Pabell y Cymdeithasau?
08 Awst 03 |  Newyddion
Eisteddfod mewn twll ariannol?
01 Gorff 03 |  Newyddion
Eisteddfod lwyddiannus
09 Awst 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^