BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 7 Chwefror, 2004, 19:18 GMT
Yr Orsedd: Cerrig symudol?
pafiliwn
Cafodd nifer o newidiadau eu hargymell mewn adroddiad ar ddyfodol yr Eisteddfod

Fe allai meini symudol, artiffisial, gael eu defnyddio yn Eisteddfodau'r dyfodol.

Dyna oedd un o'r testunau trafod yng nghyfarfod Bwrdd yr Orsedd yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.

Roedd y bwrdd yn cyfarfod i drafod newidiadau i'r Eisteddfod yn y dyfodol.

Cafodd nifer o newidiadau eu hargymell mewn adroddiad ar ddyfodol yr Eisteddfod a gyflwynwyd i Gyngor yr Eisteddfod fis Tachwedd diwethaf.

Adroddiad yw hwn gan gwmni'r Dr Terry Stevens, a gomisiynwyd gan Fwrdd yr Iaith ar y cyd Ô'r Bwrdd Croeso a Chyngor y Celfyddydau.

Byddai'r rhain wedi eu gwneud i symud ac yn edrych yn union fel meini
Dr Robyn Lewis, yr Archdderwydd

Bu cwmni Stevens Associates yn cynnal arolwg llawn o holl weithgareddau'r Eisteddfod gan awgrymu argymhellion yn eu hadroddiad.

Dydd Sadwrn fe fu Bwrdd yr Orsedd yn trafod eu hymateb i'r argymhellion a'r newidiadau hynny.

Wedi'r cyfarfod dywedodd yr Archdderwydd, Dr Robyn Lewis, wrth BBC Cymru'r Byd y bydd amser cylch yr orsedd yn newid eleni o 0900GMT i 1100GMT gan y bydd meini'r orsedd ar y maes yng Nghasnewydd.

"Fe fydd yna drafodaethau yn y cyfarfod cyffredinol i benderfynu a fyddwn ni'n parhau Ô hynny, ac os y byddwn ni'n gwneud hynny fe fydd yn rhaid cael meini symudol," meddai.

"Byddai'r rhain wedi eu gwneud i symud ac yn edrych yn union fel meini.

Codi proffil

"Does yna ddim penderfyniad eto ynglyn Ô hyn ond fe fyddwn ni'n trafod y mater yn y cyfarfod cyffredinol."

Mae Cylch yr Orsedd yn cael ei gynnal ar y maes eleni yng Nghasnewydd fel arbrawf i geisio denu mwy o bobol.

"Fe fydd mwy o bobol yn gweld y seremoni a bydd proffil uwch i weithgareddau'r Orsedd," meddai Dr Lewis.

Beth ydi'ch barn chi. Gyrwch e-bost i ni gan roi Gorsedd yn y pennawd.
neu gallwch lenwi'r ffurflen
Dywedodd Dr Lewis fod y bwrdd hefyd ddydd Sadwrn wedi penderfynu glynu wrth y drefn bresennol ynglyn ag ymddangosiadau'r orsedd sef dwy waith yn y bore yn ystod yr wythnos a thair gwaith ar y llwyfan yn y prynhawn.

Yn y cyfarfod hefyd penderfynodd y bwrdd y bydd yn rhaid glynu at amser y seremon´au yn y dyfodol ac y bydd yn rhaid i feirniadaethau gael eu cadw'n fyr.

Yn ystod seremoni'r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau bu i'r Archdderwydd feirniadu trefnwyr yr wyl am fod y seremoni yn hwyr yn dechrau.

Roedd yn flin am fod aelodau'r Orsedd wedi eu cadw yn aros yn y gwres y tu allan i'r Pafiliwn am 40 munud tra roedd gweithgareddau'r llwyfan yn parhau.

Newid

Hefyd ddydd Sadwrn penderfynodd y bwrdd mai un cynrychiolydd Celtaidd fydd yn annerch yn seremoni'r prynhawn yn lle chwech o hyn ymlaen.

Bydd cynrychiolydd o wledydd gwahanol yn cael ei ddewis bob blwyddyn.

Bydd ymdrech yn ogystal i roi mwy o gyhoeddusrwydd i'r Orsedd gydag arddangosfa yn cael ei chynnal yn y Babell Groeso ar y Maes yn rhoi gwybodaeth a dangos lluniau.

Ond doedd Bwrdd yr Orsedd ddim yn fodlon derbyn holl argymhellion Terry Stevens.

Doedden nhw, er enghraifft, ddim am i'r orsedd agor a chau pob Eisteddfod.

Mae cwmni Stevens Associates yn eu hadroddiad yn awgrymu y dylai'r brifwyl barhau i deithio o gwmpas Cymru.

Prif fyrdwn yr adroddiad yw bod rhaid cael mwy o elfen o wyl a hwyl yn y dyfodol a datblygu gweithgareddau maes a denu mwy o groestoriad o bobol.

Cafodd tasglu arbennig ei sefydlu i ddarganfod ffyrdd o ddenu cynulleidfaoedd newydd i'r Eisteddfod, ar ˘l i nifer o bobol ddweud fod y brifwyl yn ddigwyddiad 'hen ffasiwn ac amherthnasol'.

Mi fydd y tasglu a sefydlwyd yn adrodd yn ˘l i'r cyngor ddiwedd mis Chwefror.
HEFYD:
Dadl rheol dim alcohol yn parhau
29 Gorff 03 |  Newyddion
Bil plismona i'r Eisteddfod
21 Hyd 03 |  Newyddion
Dim Pabell y Cymdeithasau?
08 Awst 03 |  Newyddion
Eisteddfod mewn twll ariannol?
01 Gorff 03 |  Newyddion
Eisteddfod lwyddiannus
09 Awst 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^