BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 2 Chwefror, 2004, 15:54 GMT
Dim cyfraniad i'r Eisteddfod
Pafiliwn yr Eisteddfod
Bydd Eisteddfod 2005 yn cael ei chynnal yn y Faenol
Mae Cyngor Tref Nefyn wedi dweud na fyddan nhw'n cyfrannu'n uniongyrchol at goffrau'r Eisteddfod Genedlaethol yn 2005.

Penderfynodd y Cyngor wrthod cais gan yr Eisteddfod i gynyddu ei dreth ar drigolion lleol er mwyn cyfrannu at Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau.

Mae'r cynghorwyr yn dweud na fyddan nhw'n elwa o'r wyl a fydd yn cael ei chynnal ar Stad y Faenol ger Bangor.

Dydyn nhw ddim yn credu ei bod yn gwneud synnwyr rhoi arian trethdalwyr Nefyn at wyl sy'n cael ei chynnal 30 milltir i ffwrdd.

"Nid nad ydy'r Cyngor yn gefnogol i'r Eisteddfod," meddai Clerc Cyngor Tref Nefyn, John Griffths.

"Dydyn nhw erioed wedi cyfrannu yn uniongyrchol i gronfa'r Eisteddfod ond wedi cyfrannu i'r grwpiau lleol 'run fath ag efo Eisteddfod yr Urdd a chyfrannu i'r grwpiau lleol 'wnan nhw eto mae'n debyg.

"Pe bae hi yn Nwyfor, efallai y byddai'r penderfyniad yn wahanol," ychwanegodd.

Ond yn l Hywel Wyn Edwards, trefnydd yr Eisteddfod yn y gogledd, mae ffyrdd eraill o ennyn cyfraniadau gan gymunedau lleol.

Tir addas

"Rydyn ni bob amser yn cychwyn efo cynghorau cymuned ac os nad ydy hi'n gweithio fel yna, rydyn ni'n mynd at y bobl yn uniongyrchol.

"Rydw i'n gobeithio bod gan yr Eisteddfod ffrindiau yn Nefyn ac mae'n siwr gen i y medrwn ni ofyn i drigolion Nefyn a fydden nhw'n barod i'r helpu drwy godi arian yn yr ardal."

Roedd anfodlonrwydd mawr yn ardal Llyn ac Eifionydd pan ddaeth i'r amlwg y llynedd nad oedd tir addas yn yr ardal i gynnal yr wyl yno.

Dewisodd swyddogion yr Eisteddfod dir std y Faenol ger Bangor, lleoliad gwyl flynyddol Bryn Terfel, fel cartref y Brifwyl yn 2005 ar l ystyried 15 safle arall.

Fe ddywedodd rhai o gynghorwyr Cyngor Tref Pwllheli ar y pryd na fydden nhw'n cefnogi'r Eisteddfod am nad oedd hi o fewn dalgylch Llyn ac Eifionydd er iddyn nhw newid eu meddyliau wedyn.

Ond mae'r Eisteddfod wedi dweud nad ydi'r drws ar gau ar gynnal yr wyl ym Mhen Llyn eto yn y dyfodol.


HEFYD:
Eisteddfod: Cyhoeddi canlyniad
14 Maw 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^